top of page

Člana katedre za e-poslovanje sta izvedla delavnico "Napredna uporaba MS Teams" za zaposlene na UM

S prihodom epidemije v lanskem letu je Univerza v Mariboru prešla na izvedbo študija na daljavo, kjer je MS Teams postal osnovni delovni pripomoček. Pripomoček je na trgu že nekaj let in na katedri za e-poslovanje je v uporabi odkar je postal na voljo. Zaradi tega dejstva je članom katedre in tudi študentom e-poslovanja bil znan že tudi prej, vsekakor pa ga v zadnjem času uporabljajo v bistveno večjem obsegu.

Ob koncu zimskega semestra sta člana katedre za e-poslovanje, izr. prof. dr. Simona Sternad Zabukovšek in pred. mag. Zdenko Deželak v okviru programa Izpopolni UM pripravila in izvedla delavnico: Napredna uporaba MS Teams in povezava z MS Office pripomočki. Delavnice se je udeležilo skoraj 160 zaposlenih na Univerzi v Mariboru, predstavljene pa so bile vse bistvene novosti v pripomočku MS Teams, praktično so bili predstavljeni najpogostejši scenariji uporabe v univerzitetnem okolju (izvedba pedagoškega procesa, načrtovanje in upravljanje sestankov, preverjanje znanja, interaktivnost …), ter možnosti povezav z Office 365, ter klasičnimi Office pripomočki. Podrobnosti si lahko ogledate tudi v gradivu delavnice.

Tovrstne delavnice so odlična priložnost za osvežitev in nadgradnjo spretnosti in znanj aktualnih vsebin, ki pripomorejo h kakovosti izvedbi pedagoškega procesa. Veseli nas, da so katedra za e-poslovanje in njeni člani tudi v širšem okolju prepoznani kot kompetentni nosilci in podajalci aktualnih znanj s širšega področja informacijskih tehnologij.


Naslednja delavnica, ki jo bosta izvedla naša člana katedre je že načrtovana v marcu, in sicer MS Office 365 – kaj je novega? (Planner, Kaizala, Lists, Stream).


Katedra za e-poslovanje

28 views0 comments

Bình luận


bottom of page