top of page
  • Zdenko Deželak

Management informatike in e-poslovanja uvrščena med 100 najboljših magistrskih študijskih programov


Mednarodna evalvatorska in rangirna agencija v visokem šolstvu Eduniversal je v študijskem letu 2016/2017 našo podiplomsko usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja uvrstila med »TOP 100 Best Masters in the field of E-Business and Digital Marketing«. Med 4000 rangiranimi magistrskimi študijskimi programi v 9 geografskih področjih in v 154 državah sveta je naša usmeritev uvrščena na 75 mestu. Več o tem najdete na: https://lnkd.in/dHXbA3B.


12 views0 comments
bottom of page