top of page
  • cokansara

Najpogostejša vprašanja ob vpisu na študijsko usmeritev E-poslovanje (UN, MAG)❓💡💻

💡Že veš, katero študijsko usmeritev boš obiskoval v prihodnjem študijskem letu?


💡Želiš na E-poslovanje, vendar se ti porajajo še nekatera vprašanja, na katera nimaš odgovorov?


💡Nič hudega.. zato smo ti pripravili spisek najpogostejših vprašanj, ki jih študentje postavljajo ob vpisu na usmeritve in odgovore nanje, da bo tvoja odločitev še lažja!


1. Zakaj na smer E-poslovanje?

V spodnjem videu si lahko ogledate, kaj o študiju na e-poslovanju pravijo naši diplomanti in magistranti, ki so študij že uspešno zaključili, ter kaj je tisto, kar jih je najbolj pritegnilo, da so se odločili ravno za smer E-poslovanje.


2. Ali lahko predmete na e-poslovanju opravljam preko kolokvijev ali moram na izpit?

Na študiju E-poslovanja pri vseh predmetih nudimo študentom možnost opravljanja predmetov preko delnih kolokvijev, ob aktivni udeležbi in sodelovanju na predavanjih in vajah. V kolikor študenti opravijo obveznosti skozi aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah, imajo predmet opravljen in ne rabijo opravljati predmetov preko izpita.


3. Ali je udeležba na predavanjih in vajah obvezna pri smernih predmetih?

Udeležba na predavanjih in vajah ni obvezna, vendar je zelo priporočljiva. Glede na pretekla leta se je izkazalo, da so tisti študenti, ki aktivno sodelujejo na predavanjih in vajah, ter predmete opravljajo preko delnih kolokvijev, bolje in kvalitetnejše opravili predmet, kot tisti študenti, ki so predmet opravljali preko izpitov.

Medtem ko lahko izbirni predmeti e-poslovanja nudijo le omejen vpogled v področje elektronskega poslovanja in digitalne transformacije, bo smer e-poslovanje ponudila temeljito razumevanje vseh ključnih vidikov, s katerimi boste pridobili širok spekter znanja skozi teorijo in ga podkrepili tudi s praktičnimi primeri uporabe sodobnih informacijskih rešitev.

4. Ali lahko skozi študij pridobim dovolj znanja in širine, da bom po končanem študiju zaposljiv?

Seveda, dober dokaz za to so pretekle generacije diplomantov in magistrov e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru, ki so našle zaposlitev na različnih področjih, o čemer pričajo njihove izjave. Mnogi med njimi omenjajo, da so jim pridobljena ekonomsko-poslovna in informacijska znanja pomenila konkurenčno prednost, ko so iskali zaposlitev. Izpostavili so, da so bila ravno ta znanja e-poslovanja odločujoča pri izbiri delodajalcev.


5. Imam možnost pridobitve kakšnega certifikata?

Skozi študijsko leto za študente E-poslovanja organiziramo praktične delavnice kot priprave na opravljanje certifikatov Microsoft Office Specialist(MOS) in omogočamo opravljanje mednarodno priznanih certifikatov, s katerimi v prihodnosti iskanja službe konkurirajo pred drugimi kandidati.

6. Ali lahko dobim dovolj znanja s področja e-poslovanja v primeru, da izberem le izbirne predmete na e-poslovanju, čeprav sem vpisan na drugo študijsko usmeritev?

Izbira smeri E-poslovanje zagotavlja pridobitev celovitega znanja in veščin na področju elektronskega poslovanja in digitalne transformacije. Medtem ko lahko izbirni predmeti e-poslovanja nudijo le omejen vpogled v to področje, bo smer e-poslovanje ponudila temeljito razumevanje vseh ključnih vidikov, s katerimi boste pridobili širok spekter znanja skozi teorijo in ga podkrepili tudi s praktičnimi primeri uporabe sodobnih informacijskih rešitev.


7. Če izberem usmeritev E-poslovanje, ali bom skozi študijsko leto pridobil več teoretičnega ali več praktičnega znanja?

Študij e-poslovanja vam bo poleg teoretičnega znanja dal tudi ogromno praktičnega znanja skozi katera se boste naučili uporabe orodij različnih informacijskih rešitev. Ker vsakoletno gostimo večje število strokovnjakov iz različnih znanih podjetij, omogočamo študentom, da pridobijo informacije iz prve roke, ter se na takšen način naučijo še več.


8. Katere praktične pripomočke lahko spoznamo na študiju E-poslovanja?

V spodnji sliki si lahko ogledate predmetnika na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu usmeritev E-poslovanja, kjer je razvidno, katere pripomočke boste ob koncu študija osvojili in jih obvladali.


Slika 1: Dodiplomski študijski program E-poslovanje

Predmetnik dodiplomskega študijskega programa E-poslovanje

Slika 2: Podiplomski študijski program Management informatike in e-poslovanja

Predmetnik podiplomskega študijskega programa Management informatike in e-poslovanja

9. Ali se vsebina tematik na dodiplomskem študijskem programu E-poslovanje ponavlja na podiplomskem študijskem programu Management informatike in e-poslovanja?

Ne. Vsebina se nadgrajuje. Na dodiplomskem študiju e-poslovanja študenti v 1. letniku pridobijo operativna znanja, kjer se učijo uporabe različnih informacijskih pripomočkov, v drugih letnikih pa znanja nadgrajujejo.

Na podiplomskem študijskem programu študentje povezujejo znanja managementa z znanji e-poslovanja. Študijska usmeritev na magistrskem študijskem programu daje poglobljena znanja o e-poslovanju v podjetjih, zlasti pa študente usposobi, da razumejo, kaj je potrebno storiti za načrtovanje in udejanjanje konceptov e-poslovanja na različnih poslovnih področjih. S tem študenti spoznajo, kako potekajo projekti uvajanja poslovnih rešitev na posameznih področjih in kakšne spremembe v poslovanju so s tem povezane.


10. Ali na E-poslovanju nudite možnost dodatnega izobraževanja za študente?

Skozi študijsko leto za študente E-poslovanja organiziramo razne praktične delavnice iz različnih tematik (Microsoft Azure Fundamentals, MS Dynamics 365 BC, Odoo, delavnice kot priprave na opravljanje certifikatov (Microsoft Office Specialist(MOS), …). Ob koncu delavnice prejmejo študenti tudi certifikate, s katerimi dokazujejo znanja različnih tematik, ki so jih pridobili v okviru posamezne delavnice.


11. Za katere poklice lahko kandidiram po končanem študiju na E-poslovanju?

Diplomante z znanjem usmeritev E-poslovanja iščejo podjetja, neprofitne organizacije in javna uprava in sicer kot strokovnjake za posamezne informacijske rešitve, ki jih v teh okoljih uporabljajo v njihovih procesih ter kot strokovnjake za uporabo spletnih/mobilnih tehnologij v poslovanju. Diplomante iščejo tudi podjetja, ki so ponudniki različnih informacijskih rešitev in sicer na področjih svetovanja uvajanja informacijskih rešitev, ki jih razvijajo in tržijo ter na področjih razvoja in svetovanja rešitev za poslovanje preko spleta oz. rešitev za mobilno poslovanje. Diplomanti, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo s področja e-poslovanja pa lahko ustanovijo svoje podjetje.

Dober dokaz za to so pretekle generacije diplomantov in magistrov e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru, ki so našle zaposlitev na različnih področjih, o čemer pričajo njihove izjave. Mnogi med njimi omenjajo, da so jim pridobljena ekonomsko-poslovna in informacijska znanja pomenila konkurenčno prednost, ko so iskali zaposlitev. Izpostavili so, da so bila ravno ta znanja e-poslovanja odločujoča pri izbiri delodajalcev.


12. So na E-poslovanju organizirane kakšne ekskurzije, kjer se lahko študenti med sabo bolje spoznamo in družimo?

V okviru aktivnosti, ki jih nudimo našim študentom usmeritev so tudi strokovne ekskurzije, ki so nas že popeljale po velikem delu Evrope in Slovenije (več o preteklih ekskurzijah). Cilj strokovnih ekskurzij je spoznavati delovna okolja in izkušnje uspešnih podjetij, hkrati pa gre za poglobitev stikov med študenti različnih generacij, ki pogosto ostanejo povezani tudi po koncu študija.


Upamo, da smo ti odgovorili na vprašanja. V kolikor se pojavi še kakšno, smo ti vedno na voljo sodelavci Katedre za e-poslovanje.Želiš biti obveščen o aktualnih novičkah na usmeritvah e-poslovanja (un, mag)? Potem se poveži z nami na Facebooku, LinkedInu in Instagramu ter obišči spletno mesto katedre.
Lep pozdrav,

Katedra za e-poslovanje

Comments


bottom of page