top of page
  • saracokan1

Reportaža: Uspešno izvedena delavnica »Uporaba računalništva v oblaku s poudarkom na MS Azure« ☁️💻

V času od 14.11. - 22.11.2023 je preko MS Teams potekala delavnica »Uporaba računalništva v oblaku s poudarkom na MS Azure«, ki so jo v sklopu razpisanega projekta na Ministrstvu za digitalno preobrazbo v namen pridobivanja digitalnih kompetenc v informacijski družbi, izvedli člani Katedre za e-poslovanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

Delavnico so izvedli sodelavci Katedre za e-poslovanje in je potekala v obsegu 22 pedagoških ur (4x4 ure in 2x3 ure). Na delavnici so udeleženci skozi predavanja s pomočjo pripravljenega gradiva s strani izvajalcev spoznali Microsoftovo oblačno platformo Azure, nato so teoretično znanje nadgradili še skozi praktične naloge, ki so jih reševali v spletni oblačni platformi MS Azure, kjer so si ustvarili svoj račun.


Skozi delavnico so udeleženci pridobili ogromno novega znanja in sicer so na delavnici bile predstavljene naslednje teme, kot so:

- spletni bonton in uvod v oblačno platformo MS Azure,

- predstavitev okolja storitve Azure,

- osnovni koncepti podatkov,

- organiziranost relacijskih podatkov in delo z nerelacijskimi podatki v Azure,

- upravljanje stroškov v MS Azure,

- orodja za namestitev virov in za nadzor,

- delovna obremenitev analitike preko MS Azure,

- …

»Delavnica je bila izjemna. Raznolikost tematik, ki so bile pokrite, je omogočila globlje razumevanje delovanja računalništva v oblaku, zlasti z uporabo Microsoft Azure platforme. Predavatelji so bili strokovni in znali pojasniti kompleksne koncepte na razumljiv način, kar je prispevalo k moji jasnosti glede uporabe teh tehnologij. Praktične vaje so dodale vrednost delavnici, saj sem pridobila konkretno znanje, ki ga lahko takoj uporabim pri svojem delu. Skratka, izkušnja je bila izjemna in bi jo priporočila vsem, ki jih zanima področje računalništva v oblaku in MS Azure.« - Hristina, udeleženka delavnice

Delavnica je bila namenjena mladim, ne glede na spol in je bila za udeležence brezplačna. Ob koncu delavnice so izvajalci delavnice pripravili anketo o zadovoljstvu udeležencev z delavnico »Uporaba računalništva v oblaku s poudarkom na MS Azure«, katera je bila pokazatelj, da je bila delavnica uspešno izpeljana, saj so po pridobljenih podatkih bili udeleženci v veliki večini mnenja, da je izvedba delavnice izpolnila njihova pričakovanja. Vsak udeleženec je ob koncu delavnice prejel tudi potrdilo o udeležbi večdnevne delavnice.


Spodaj v sliki si lahko ogledate utrinke iz delavnice.👇🏼


»Poudariti bi želel predvsem praktičnost predavanj, aktualnost vsebine ter interaktivnost in jasnost predavateljev. S tem usposabljanjem smo udeleženci prišli do znanj o nečem, kar je vsaj zame bilo popolnoma novo, računalništvo v oblaku. Koristnost celotnega usposabljanja se je kazala ravno v tem, da smo lahko znanje, ki so nam ga podali v teoriji, kasneje preiskusili tudi s praktičnim raziskovanjem Azure portala.« - Martin, udeleženec delavnice

*Izvedbo projekta sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo in je za udeležence brezplačna.

Comments


bottom of page