top of page

Zakaj študirati
E-POSLOVANJE

Vrh

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Poklici prihodnosti študija e-poslovanja
Raziskave v  svetu in pri nas kažejo, da v podjetjih primanjkuje strokovnjakov, ki imajo poleg znanj poslovnih ved tudi informacijska znanja. 
Skill_gap_yt.PNG

Kaj je študij e-poslovanja in kako poteka?

Studij_EP

Študij elektronskega poslovanja (e-poslovanje) na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru je sodobni študij, ki izobražuje študente ekonomije in poslovnih ved za poklice, pri katerih so potrebna znanja e-poslovanja, poslovne informatike, informacijskega managementa in digitalne preobrazbe. Študij e-poslovanja ni študij računalništva, temveč je študij, ki ekonomistu omogoči, da pridobi ekonomsko-poslovna in informacijska znanja. Ta mu bodo omogočala uspešno poklicno kariero v informacijski družbi, v kateri podjetja poslujejo elektronsko in v kateri vse več nalog opravljamo elektronsko (svetovni splet, pametni mobilni telefoni, družabna omrežja ...). Ta znanja so potrebna za digitalno transformacijo podjetij.

Po podatkih raziskav EU so potrebe po takšnih strokovnjakih velike in bodo naraščale tudi v prihodnjih letih. Diplomante iščejo podjetja, neprofitne organizacije in javna uprava in sicer kot strokovnjake za posamezne informacijske rešitve, ki jih v teh okoljih uporabljajo v njihovih procesih ter kot strokovnjake za uporabo spletnih/mobilnih tehnologij v poslovanju. Diplomante iščejo tudi podjetja, ki so ponudniki različnih informacijskih rešitev in sicer na področjih svetovanja uvajanja informacijskih rešitev, ki jih razvijajo in tržijo ter na področjih razvoja in svetovanja rešitev za poslovanje preko spleta oz. rešitev za mobilno poslovanje.  Diplomanti, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo s področja e-poslovanja pa lahko ustanovijo svoje podjetje.

Pretekle generacije diplomantov e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru so našle zaposlitev na različnih področjih, o čemer pričajo njihove izjave. Mnogi med njimi omenjajo, da so jim pridobljena ekonomsko-poslovna in informacijska znanja pomenila konkurenčno prednost, ko so iskali zaposlitev. Izpostavili so, da so bila ravno ta znanja e-poslovanja odločujoča pri izbiri delodajalcev.

Bolonjski študij 3 + 2 + 3

Univerzitetni dodiplomski šudij na EPF

1. letnik

Splošna poslovna in ekonomska znanja, vključno s spoznavanjem osnov poslovne informatike.

Skozi praktično uporabo informacijskih pripomočkov študentje spoznajo potek poslovnih procesov v podjetjih in postanejo informacijsko pismeni v sodobni informatizirani družbi. Več ...

Magistrski podiplomski šudij na EPF

Študentje poglobijo znanja dodiplomskega študija in pridobijo znanja s področja upravljanja življenjskega cikla poslovnih informacijskih rešitev, ter spoznajo nove poslovne informacijske rešitve, ki so nepogrešljive pri sodobnem poslovanju organizacij. Več ...

Doktorski podiplomski šudij na EPF

Poglobljen študij ekonomskih in poslovnih ved s poudarkom na področje e-poslovanja in poslovnih informacijskih rešitev. Več ...

Poklici

Izobrazba za širok nabor poklicev v digitalni družbi

Diplomanti študija e-poslovanja najdejo zaposlitev na strani IT podjetij kot uvajalci oz. svetovalci posameznih poslovnih informacijskih rešitev, lahko pa svojo karierno  pot začnejo kot strokovnjak/skrbnik  poslovnih informacijskih rešitev v podjetjih, ki te rešitve uporabljajo, oziroma kot strokovnjak/uporabnik poslovnih informacijskih rešitev na vseh področjih poslovanja.

Strokovnjaki za e-poslovanje in svetovalci za e-poslovanje

Specialisti in uvajalci poslovnih informacijskih rešitev

Poslovni analitiki

Managerji, direktorji informatike, podjetniki

Poklici prihodnosti študija e-poslovanja

Kaj delamo drugače?

Kaj_delamo_drugace

Pri študiju e-poslovanje na EPF sodelujemo z vodilnimi podjetji v svetu in v Sloveniji, ki nam omogočajo uporabo njihovih rešitev – SAP, Microsoft, Salesforce in mnoga druga – tako, da študenti dobijo praktična znanja uporabe teh rešitev. Za nekatere rešitve lahko tudi pridobijo mednarodna potrdila/certifikate o poznavanju teh rešitev. Študij e-poslovanja je usmerjen v uporabna in praktična znanja, ki naredijo diplomanta zaposljivega. Priznani strokovnjaki iz podjetij dopolnjujejo predavanja s primeri iz uspešnih podjetij, kar omogoča vpogled v dogajanje v podjetjih in dodatna uporabna in praktična znanja ter stike.

3

6

100+

400+

Smeri
Sodelavcev
Partnerskih podjetij
Diplomantov (un, mag, dr)
bottom of page