top of page

Študentski projekti

Študij e-poslovanja omogoča študentom pridobitev različnih znanj (EP oz. MIEP), ki jih bodo potrebovali v svoji strokovni karieri. Danes večina delodajalcev od študentov in diplomantov pričakuje tudi izkušnje, prav tako se razmere in zahteve na trgu dela vseskozi spreminjajo. Ker se tega na katedri zavedamo, omogočamo in pomagamo študentom, da že tekom študija v praksi uporabijo in nadgradijo pridobljena znanja preko različnih oblik študentskih projektov. Pri izvajanju študentskih projektov poleg članov katedre sodelujejo tudi strokovnjaki iz našega partnerskega ekosistema

Vključevanje v te projekte ni del rednega študijskega procesa. Na teh projektih sodelujejo študentje različnih letnikov in na ta način širijo svoj krog poznanstev, kar je za študente lahko izjemno koristno. To dokazujejo tudi številke, saj je teh projektih do sedaj sodelovalo že 200+ študentov.

Dodatne izkušnje študentom omogočajo lažji začetek strokovne kariere!

Dodatne delavnice

20+

MICROSOFT STUDENT PARTNER (MSP)

30+

DODATNIH
DELAVNIC

30+

OBISKOV STROKOVNIH KONFERENC IN DOGODKOV

10+

SODELOVANJE NA PROJEKTIH 

20+

SKUPNE OBJAVE

10+

POSEBNI DOSEŽKI ŠTUDENTOV

10+

OBISKI MEDNARODNIH POLETNIH ŠOL

200+

VKLJUČENOST ŠTUDENTOV V AKTIVNOSTI KATEDRE 

DodDelavnice

Dodatne brezplačne delavnice izvajamo sodelavci katedre, študentje v okviru programa MSP in strokovnjaki našega partnerskega ekosistema. Dolžina delavnic je različna in je odvisna od obravnavane vsebine, od nekaj urnih do večdnevnih.

Nekatere delavnice predstavljajo nadgradnjo pridobljenih znanj tekom obveznega študijskega procesa, druge pa so namenjene pridobitvi znanj, za katere študentje izrazijo zanimanje  ali jih narekujejo razmere na trgu dela.

Delavnice se lahko izvajajo v klasični obliki v računalniških učilnicah na fakulteti ali pri partnerjih, ponujamo in spodbujamo pa tudi vključevanje študentov v spletne delavnice (t.i. MOOC - Massive Open Online Course) preko različnih platform, kot npr. OpenSAP, eDx, Udemy, Coursera ...

Do sedaj smo organizirali in izvedli preko 30 klasičnih dodatnih delavnic, nekatere med njimi izpostavljamo:

MOS-Office-Specialist-Badges.png

PRIPRAVE NA MOS CERTIFICIRANJE

Sodelavci katedre vsako leto organiziramo in izvedemo pripravljalne tečaje za pridobitev MOS certifikatov (več...) za Word, Word Expert, Excel, Excel Expert, PowerPoint, Outlook, Access ...

nav_cert_edited_edited.jpg

PRIPRAVE  ZA DYNAMICS NAV IN CRM CERTIFIKAT

Sodelavci katedre vsako leto organiziramo in izvedemo pripravljalne tečaje za pridobitev certifikatov Poznavanje rešitve Dynamics NAV in Poznavanje rešitve Dynamics CRM (več...)

Programiranje.jpg

OSNOVE PROGRAMIRANJA

Občasno na željo študentov organiziramo eno ali večdnevne delavnice programiranja iz različnih programskih jezikov in za različne platforme (Več...).

msp_slika.jpeg

DELAVNICE
MSP

V okviru pridobitve naziva Microsoft Student Partner (MSP) morajo študentje organizirati in izvesti delavnico iz rešitve, za katero so pripravili uporabniška navodila (več...). 

DT.png

DELAVNICE
DESIGN THINKING

V okviru združenja SAP University Alliances in s podporo SAP partnerjev in podjetij občasno organiziramo delavnice po metodi Design Thinking-a (DT Jam@EPF 2014, DT Cimos 2015, DT Cimos&EPF 2017 ...). 

_DSC0006.JPG

POLETNE
ŠOLE

Občasno v sodelovanju s partnerskim ekosistemom organiziramo tematske poletne šole. Izpostavljamo poletno šolo Sharepoint-a, SAP šolo ...  

Obiski strokovnih konferenc in dogodkov

ObiskiKonferenc

Naši partnerji v okviru partnerskega ekosistema letno organizirajo številne strokovne konference in dogodke tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Če prav je večina le-teh namenjena poslovnim partnerjem, številni omogočajo obisk tovrstnih dogodkov tudi študentom usmeritev e-poslovanja. Zaradi pridobljenih znanj na študiju e-poslovanja naši študentje na konferencah in dogodkih občasno tudi aktivno sodelujejo, kot predavatelji ali kot podporno tehnično osebje.

Veliko strokovnih dogodkov se v današnjih časih izvede le v virtualni obliki kot spletni webinarji. V teh primerih je udeležba za študente v večini primerov brezplačna. Vabila na spletne webinarje redno prejemamo od naših partnerjev in jih posredujemo naprej zainteresiranim študentom. 

MICROSOFT NT KONFERENCA

Microsoftova NT konferenca je največja slovenska tehnološko-poslovna konferenca. Bogat izobraževalni in strokovni program  tako udeležencem ne predstavlja le tehnoloških novosti iz IT sveta in informacijskih trendov, temveč tudi načine, kako le-te vključiti v vsakodnevne poslovne procese. Študenti e-poslovanja se udeležujejo konference kot obiskovalci, so pa že večkrat sodelovali tudi kot podporno osebje organizatorja, kjer so pomagali pri pripravi prizorišča in pri tehnični podpori.

 

Naši študenti so v aktivni vlogi sodelovali na NT konferencah od leta 2012 naprej, v letu 2019 so naši študenti bili prisotni kot promotorji Tips&Tricks Office365 storitev (reportaža). 

SAP FORUM

Konferenca SAP Forum (od leta 2018 SAP Now) je največje srečanje članov SAP ekosistema, kjer se vsako leto zberejo predstavniki SAP Slovenija, njihovi partnerji, ter uporabniki SAP rešitev. Dogodek prinaša številna predavanja in bogat spremljevalni program. Zaradi naše aktivne vloge v združenju SAP University Alliances, smo že večkrat pospremili študente e-poslovanja na to konferenco, kjer so tudi že aktivno sodelovali. 

Naši študenti na SAP konferenci aktivno sodelujejo oz. so vsako leto vabljeni kot obiskovalci od leta 2013 dalje.

 

SAP Forum 2012 - reportaža

 

SAP Forum 2013 - reportaža

DOGODKI IN KONFERENCE
DRUGIH PODJETIJ

V 10-ih letih delovanja smo spletli veliko poznanstev in partnerstev, kar je osnova našemu partnerskemu ekosistemu. Številni partnerji nas redno vabijo na svoje dogodke in konference, hkrati pa to možnost nudijo tudi našim študentom.

V tem pogledu lahko izpostavimo dogodke v organizaciji sledečih podjetij:

  • Comtron

  • Cebit

  • Org.Tend

  • Intera

  • Lancom

  • IDC

  • Infosek ...

Sodelovanje na projektih

Sodel. na proj.

Zaradi veliko praktičnih znanj in poznavanja številnih pripomočkov, so študentje e-poslovanja zelo koristni člani teamov. Člani Katedre za e-poslovanje vodijo in sodelujejo pri informacijskih projektih katedre, kakor tudi fakultete oz. univerze. V te projekte vključujejo študente usmeritev e-poslovanja, ki izkažejo interes za pridobitev dodatnih praktičnih izkušenj. v preteklih letih se je zvrstilo preko 10 tovrstnih projektov, med katerimi izpostavljamo:​

Po kreativni poti do znanja (2020)

Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov za vročanje v javnih evidencah in na terenu (v sodelovanju s Pošto Slovenije in PF UM)

Novica

Po kreativni poti do znanja (2020) Interdisciplinarni razvoj rešitev za podporo načrtovanja izvedbe in implementacije digitalne transformacije podjetij (BuyITC)

Novica

Spationomy 2.0 (2020 - 2022)

Mednarodni multidisciplinarni projekt 

Novica

Po kreativni poti do znanja (2019) Učinkovito upravljanje dokumentov (DMS)

Spationomy (2016 - 2019)

Mednarodni multidisciplinarni projekt 

Reportaža

ŠIPK (2018)

E-odvetnik v industriji 4.0

Po kreativni poti do znanja (2018)

SmartInsTecH  (Pametne pogodbe temelječe na Block Chain tehnologiji)

Idejni projekt kadrovskega postopka za podjetje Cimos po metodi Design Thinking (2017)

Uvajanje rešitev digitalnega marketinga za katedro (2016 - )

Idejni projekt notranje logistike za podjetje Cimos TAM Ai po metodi Design Thinking (2016)

Po kreativni poti do znanja (2015)

Učinkovit digitalni marketing

Prenova spletnega mesta katedre (2014 - )

Vzpostavitev družabnih omrežij (Facebook, Twitter, LinkedIn) za katedro in fakulteto (2014 - )

Uvedba rešitve Microsoft Dynamics CRM (2012)

Uvedba Live@edu (2011) in Office 365

Uvedba portala EPF, intraneta in e-učilnic (2008)

Mednarodne poletne šole

Medn.pol.šol

Katedra za e-poslovanje se pojavlja v vlogi organizatorja ali soorganizatorja poletnih šol, ki ponujajo vsebine s področja e-poslovanja in informacijskih tehnologij. 

 

Spationomy 2.0 2019 - 2022 (Več…)

Cilj projekta je raziskovanje na področju inovativnega načina poučevanja na področjih ekonomije, poslovanja, geoinformatike in geografije. Način temelji na pristopu simulacijskih iger, s pomočjo sodobnih metod neformalnega poučevanja in virtualnih tehnik sodelovanja. Študenti se med virtualno ter fizično mobilnostjo učijo in obvladujejo skupne metodologije, tehnike in orodja in nastopajo kot aktivni udeleženci v „simulacijskih igrah prostorske, ekonomske in poslovne analitike“. V projektu bo vsako leto sodelovalo 6 naših študentov.

Spationomy 2017 - 2019 (Več...)

V projektu so sodelovale štiri univerze. Namen projekta je bil izboljšati interdisciplinarne veščine študentov, z medsebojno povezavo različnih področij – ekonomije, poslovnih ved ter geomatike. Geomatika je veja znanosti, ki se ukvarja z zbiranjem, analizo in interpretacijo podatkov, ki se z različnih vidikov nanašajo na zemeljsko površino. Študenti so se naučili uporabljati skupno metodologijo, tehnike in orodje ter so delovali kot aktivni udeleženci ekonomsko-poslovne analitične simulacijske igre.  V projektu je sodelovalo 21 naših študentov.

BIG DATA EU BUSINESS IMPLICATIONS 2015 - 2018 (Več...)

Katedra za e-poslovanje je pridobila triletni mednarodni projekt, ki ga sofinancira Jean Monnet of the European Union. Namen projekta je bila izvedba poletne šole za domače in tuje študente na temo velikih količin podatkov. Poletna šola se je izvajala vsako leto v poletnem času in se jo je vsako leto udeležilo več študentov usmeritev e-poslovanje.

Tudi partnerske univerze pogosto v poletnem času ponujajo poletne šole, ki se jih lahko udeležujejo tudi študentje
e-poslovanja. Tovrstna možnost je dobrodošla za pridobivanje dodatnih izkušenj in v preteklosti jo je kar nekaj naših študentov izkoristilo. Med njimi izpostavljamo dva primera:

  • Matej Štumberger: poletna šola Akademije za Management v mestu Togliatti, Rusija (LinkedIn); (Reportaža)

  • Peganc Andraž: poletna šola na University of Petroleum and Energy Studies v mestu Dehradun, Indija (LinkedIn)

Skupne objave

Skupne objave

Študentje tekom študija pripravljajo številna pisna dela, ob koncu študija pa zaključna pisna dela. Nadpovprečna pisna dela skupaj s sodelavci katedre pripravijo kot skupne objave (znanstveni in strokovni članki, konferenčni prispevki in poglavja v monografskih publikacijah). Prav tako s sodelovanjem v študentskih projektih nastajajo  prispevki za konference, kjer študenti sodelujejo na predstavitvah, izsledki pa so običajno tudi objavljeni v pisni obliki.

10+

ZNANSTVENI IN STROKOVNI ČLANKI

20+

KONFERENČNI

PRISPEVKI

15+

POGLAVJA V MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJAHAN

10+

UPORABNIŠKA

NAVODILA (MSP)

Posebni dosežki študentov

Posebni dosežki študentov

Ponosni smo, da so naši študenti proaktivni in da na različnih področjih dosegajo zavidljive rezultate.

Melisa.jpg

Melisa Benkovič

Diplomantka EP in magistrantka podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Pridobljen naziv:
Prejemnica rektorjeve nagrade za leto 2022 (blog objava)

Microsoft Student Partner 2020 (MSP) Digital Lead Slovenija (blog objava)

SaraČrešnik_photo.jpg

Sara Črešnik

Diplomantka EP in študentka podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Prejemnica rektorjeve nagrade za leto 2019

AnitaSobočan.jpg

Anita Sobočan

Študentka dodiplomskega študija smeri E-poslovanje

linkedin-icon-png--50.png

Slovenska odbojkarska reprezentantka

Kapetanka odbojkarskega kluba NKBM Branik

pokal3.png

Betka Vodišek

Diplomantka EP in študentka podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Prejemnica naziva:
Most Valuable Player (MVP)
Dobitnica Adacta's Star Award 2017

Denis_Škorc.JPG

Denis Škorc

Diplomant EP in študent podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Pridobljen naziv:
Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Večletno sodelovanje kot gostujoči strokovnjak na Katedri za e-poslovanje

Tanja_Franc.jpg

Tanja Franc

Diplomantka EP in magistra podiplomskega študija na smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Pridobljen naziv:
Microsoft Student Partner 2014 (MSP)

Članica zmagovalne ekipe na tekmovanju World Mobile Congress 2016 v Barceloni, kjer so razvijali 5G inovativne rešitve na SAP HANA Cloud Platformi.

Prvo mesto na tekmovanju MOS 2016

Tanja_Perko.JPG

Tanja Perko

Magistra podiplomskega študija na smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Pridobljen naziv:
Microsoft Student Partner 2016 (MSP)

V času svojega študija je osvojila kar 16 različnih certifikatov

Davorin_Pandel.jpg

Davorin Pandel

Študent dodiplomskega študija smeri E-poslovanje

linkedin-icon-png--50.png

Z znanjem, pridobljenim na študiju E-poslovanja, je gradil kariero v SAP Slovenija, nato pa ga je pot za nekaj let odpeljala v ZDA v San Francisco, kjer je bil izbran kot prvi slovenec v SAP Sales Academy programu 2014.

Petra_Trafela_edited.jpg

Petra Trafela

Absolventka podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Pridobljen naziv:

SAP Student Ambasador 2014 - prva v Sloveniji s pridobljenim nazivom

Tretje mesto v izdelavi Nadzorne plošče za Unicef na tekmovanju SAPPHIRE v Madridu 2013

Drugo mesto na tekmovanju InnoJam, Cebit, Hannover 2013

Microsoft Office Specialist (MOS)

Miha_Biruš.jpg

Miha Biruš

Diplomant EP in magister podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Prejemnik rektorjeve nagrade za leto 2014

Vodja Microsoft Student Partners programa za Štajersko regijo

Tjaša_Duh.jpg

Tjaša Duh

Absolventka podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Prejemnica rektorjeve nagrade za leto 2013

Pridobljen naziv:

Microsoft Student Partner 2012

Tretje mesto na izboru za najboljšega študenta Univerze v Mariboru 2014

Špela_Vodušek.jpg

Špela Vodušek

Diplomantka EP in magistra podiplomskega študija smeri MIEP

linkedin-icon-png--50.png

Pridobljen naziv:

Microsoft Student Partner 2013

Drugo mesto na mednarodnem tekmovanju SAP Student Design Thinking Jam v Münchnu 2015

Izbrana med 10 najboljših poročevalk združenja na portalu EdUniversal.

bottom of page