top of page
  • saracokan1

»S pridobljenim znanjem sem si povečala možnosti za zaposlitev« - zgodba študentke Melise

Že poznaš Meliso??


Melisa Benkovič je diplomantka študija e-poslovanje (UNI), ki nadaljuje svoj študij na naši podiplomski usmeritvi Management informatike in e-poslovanja (MIEP). Pred kratkim je postala Microsoft Student Partner (MSP) - Digital Lead za Slovenijo in bo usklajevala aktivnosti za študente iz celotne Slovenije. Tekom študija si pridobiva nova znanja, kompetence in izkušnje, s katerimi se ji že sedaj odpirajo številne karierne možnosti.

Več v spodnji infografiki. Če pa želiš izvedeti, kaj o študiju e-poslovanja meni Melisa, si preberi celotni intervju spodaj!😉

 

Pogovarjali smo se z Meliso Benkovič – študentko podiplomske študijske usmeritve Management informatike in e-poslovanja (MIEP). Pridobila je naziv Microsoft Student Partner (MSP) - Digital Lead Slovenija. Govorila je o tem, zakaj se je odločila za študij e-poslovanja, kaj ji je na usmeritvah e-poslovanja (uni, mag) najbolj všeč in kaj je tisto, kar jo tekom študija motivira.

 

1. Študirate na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru – zakaj ste se odločili za študij Ekonomske in poslovne vede? Ste o izbiri poklica razmišljali že v srednji šoli?

Za študij poslovne ekonomije sem se odločila, ker sem želela nekaj novega – obiskovala sem namreč vzgojiteljsko srednjo šolo in sem v 3. letniku nekako spoznala, da to ni tisto, kar si v življenju želim početi. Odločila sem se, da mesto vzgojitelja prepustim nekomu, ki je s srcem predan temu poklicu in zase poiščem študij s tematiko, ki me zanima. Tako sem se odločila, da se vpišem na Ekonomsko – poslovno fakulteto v Mariboru, z namenom, da najdem samo sebe. V 1. letniku študija sem pri predmetu Osnove poslovne informatike našla področje prihodnosti, področje, ki me je zares zanimalo – in tako se je začela moja zgodba.


2. Kaj je tisto, kar vas skozi študij motivira?

Skozi študij me motivira že sama misel na to, kaj vse bom zmožna narediti, ko bom določeno znanje o določeni tematiki / tehnologiji že imela, ga osvojila.

3. Ste študentka podiplomskega študija smeri Management informatike in e-poslovanja na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru – Lahko v nekaj stavkih opišete, zakaj ste se odločili ravno za to študijsko smer? S čim vas je prepričala?

Za e-poslovanje sta me z njunim širokim spektrom znanja in veseljem do dela navdušila dr. Simona Sternad Zabukovšek in dr. Samo Bobek (v 1. letniku dodiplomskega študija pri predmetu Osnove poslovne informatike). Predmet Osnove poslovne informatike smo imeli v zimskem semestru 1. letnika in po tem sem dejansko komaj čakala, da poletni semester mine, da se bom lahko v 2. letniku usmerila na področje e-poslovanja in se končno učila, to kar me zanima. K mojemu interesu za usmeritev E-poslovanje pa so veliko pripomogle tudi praktične vaje, skozi katere smo se učili, kako delati znotraj določenih pripomočkov / programov. Po končanem dodiplomskem študiju ni bilo nikakršnega dvoma o nadaljevanju magistrskega študija na usmeritvi Management informatike in e-poslovanja. Tako kot profesorji usmeritve E-poslovanje, sem tudi sama bila prepričana (in še zmeraj sem), da je ta usmeritev – usmeritev prihodnosti.

»Po končanem dodiplomskem študiju ni bilo nikakršnega dvoma o nadaljevanju magistrskega študija na usmeritvi Management informatike in e-poslovanja.«

4. Menite, da si boste ob koncu študija z znanji, ki ste jih in jih še boste pridobili tekom študija, povečali možnost za zaposlitev v podjetjih?

Menim, da sem si s pridobljenim znanjem že povečala možnosti za zaposlitev, saj tekom študija na smeri preučujemo orodja s praktičnimi vajami, ki so s strani podjetij tudi uporabljena. Kot zmeraj, pa moraš za dosego svojih ciljev, vložiti tudi sam nekaj truda in predvsem dobre volje.


5. Lahko izpostavite vsaj 3 stvari, ki so vam na študiju e-poslovanja še posebej všeč, uporabne oz. poučne?

1. Predavanja naših profesorjev, ki temeljijo na podlagi praktičnih primerov.

2. Gostujoča predavanja, kjer gostje iz različnih podjetij predavajo o tem, kako v podjetjih v praksi izgleda uporaba pripomočkov/programov, ki se jih učimo.

3. Vaje, kjer se učimo uporabe določenih pripomočkov/programov.

4. Možnost sodelovanja na projektih, certificiranja, delavnice.

5. Profesorji in asistenti usmeritve, ki so zmeraj dobre volje.


6. Katera znanja bi po vašem mnenju lahko še dodali v študijski program smeri Management informatike in e-poslovanje?

V študijski program smeri bi dodala še kakšen predmet, kjer bi se učili programiranja.

»Menim, da sem si s pridobljenim znanjem že povečala možnosti za zaposlitev, saj tekom študija na smeri preučujemo orodja s praktičnimi vajami, ki so s strani podjetij tudi uporabljena.«

7. Študij e-poslovanja izobražuje študente za poklice digitalne družbe – poklice prihodnosti. Kje se vidite čez nekaj let? Imate kakšen cilj že začrtan?

Čez nekaj let se vidim zaposleno na področju IT in z delom, ki mi bo v veselje, tako kot mi je v veselje pridobivanje novega znanja. Seveda pa imam v mislih že nekakšne načrte in cilje o tem, kje želim čez nekaj let delati in verjamem tudi v to, da mi bo uspelo. Je pa res, da se moram za dosego teh ciljev še marsikaj naučiti in dodati tudi kakšno znanje iz programskih jezikov.


8. Pa še za konec – kaj bi kot študentka smeri Management informatike in e-poslovanja svetovali vašim kolegom in bodočim študentom Ekonomsko-poslovne fakultete?

Bodočim študentom Ekonomsko-poslovne fakultete bi svetovala, naj pametno izberejo usmeritev in naj gledajo nase in na svojo prihodnost in ne na to, na katero usmeritev se bodo vpisali njihovi prijatelji. Vsem bi svetovala tudi to, da če fakulteta oz. usmeritev ponuja sodelovanje na raznih projektih, izvedbo delavnic, opravljanje certifikatov – izkoristite to. Mislite na vašo prihodnost, saj si jo nenazadnje izoblikujete vi sami, seveda pa ne pozabite na dobro voljo in pozitivno mišljenje.

Katedra za e-poslovanje

307 views0 comments

Comments


bottom of page