top of page

Poslovne informacijske rešitve in digitalna transformacija

Znanstvena monografija 

 

Digitalna transformacija in poslovne informacijske rešitve 

 

Avtorji: Simona Sternad Zabukovšek, Polona Tominc, Tjaša Štrukelj, Samo Bobek 

Predgovor

Znanstvena monografija Digitalna transformacija in poslovne informacijske rešitve obravnava področji digitalne transformacije in poslovnih informacijskih rešitev, s poudarkom na celovitih informacijskih rešitvah – rešitvah ERP (angl. Enterprise Resource Planning). Obe področji sta v zadnjem času vse bolj povezani. Rešitve ERP vstopajo v zrelo fazo svojega prvega življenjskega cikla in vse pogosteje se pojavlja vprašanje, kakšen bo njihov naslednji življenjski cikel. Digitalna transformacija pa je v začetnih fazah življenjskega cikla in njene nadaljnje faze se šele nakazujejo, kakšne bodo. Ker rezultati raziskovanja implementacije rešitev ERP kažejo, da je uspešna uvedba rešitev ERP in njihova uporaba na višjih ravneh pogoj za digitalno transformacijo, lahko pričakujemo, da bosta obe področji v prihodnje zelo povezani. Sklepamo lahko, da bodo poslovne informacijske rešitve, še posebej rešitve ERP, vir in hkrati priložnost za »preboje« (angl. disruptions), ki so temeljna značilnost digitalne transformacije.

 

Znanstvena monografija je nastala na osnovi prvih raziskav na tem področju raziskovanja, ki so bile vključene v znanstveno magistrsko in doktorsko nalogo prve avtorice, in vključuje rezultate znanstvenega dela zadnjih let avtorjev iz Raziskovalnega programa št. P5–0023, Podjetništvo za inovativno družbo, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in izsledke iz mednarodnih Erasmus+ projektov Spationomy 2.0 (grant No. 2019-1-CZ01-KA203-061374) in Economics of Sustainability (grant No. 2019–1-PL01-KA203-065050). Za njen nastanek je pomembno tudi sodelovanje s podjetji, ki sodelujejo pri študijskih programih e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in ki omogočajo vključevanje izkušenj in primerov v univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne uvede – usmeritev Elektronsko poslovanje, v magistrski študijski program Ekonomske in poslovne vede – usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja ter v doktorski študijski program Ekonomskih in poslovnih ved.

PIR_DT_naslovnica1.JPG
bottom of page