top of page

Področje
e-poslovanja in poslovne informatike ima na EPF že dolgo tradicijo.

Področje e-poslovanja in poslovne informatike ima na Ekonomsko-poslovni fakulteti že dolgo tradicijo, tako študijski programi, kot raziskovalna dejavnost. Katedra izvaja študij e-poslovanja na vseh treh ravneh – na prvi stopnji kot dodiplomski univerzitetni študij, na drugi stopnji kot podiplomski magistrski študij in na tretji stopnji kot doktorski študij.

Sodelavci katedre izvajajo znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost na področjih poslovnih informacijskih sistemov (poslovnih rešitev – zlasti ERP rešitev – s poudarkom na njihovem uvajanju), informacijske prenove poslovnih procesov (s poudarkom na njihovi informatizaciji), informacijskih sistemih za managerje, strateškem načrtovanju informacijskega razvoja podjetja in posameznih projektov oz. na področju managementa informatike v najširšem pomenu. Katedra za e-poslovanje je tesno povezana z gospodarsko prakso, saj sodeluje z množico podjetij, tako ponudnikov informacijskih rešitev, kot tudi drugih podjetij in organizacij. Katedra ima vzpostavljene mnoge mednarodne povezave, ki omogočajo intenzivno mednarodno sodelovanje.

Smo vidni člani združenj Microsoft Dynamics Academic Alliance, Microsoft Imagine Academy in SAP University Alliances. Članstva v združenjih nam omogočajo dostop do najnovejših poslovnih informacijskih rešitev za pedagoške namene, delovanje mednarodnega izpitnega centra Certiport za certifikate Microsoft Office Specialist (MOS), podeljevanje certifikatov o poznavanju rešitev, organiziranje tradicionalnih dogodkov smeri, obiske mednarodnih in domačih strokovnih konferenc in dostop do aktualnih izobraževalnih gradiv.

Študijske usmeritve

prikaz dela z računalnikom

Inštitut za e-poslovanje in management informatike

prikaz skupinsko delo

V okviru inštituta se ukvarjamo s svetovanjem in projekti s področja:

 • ocena informatike v podjetju,

 • presoja in izbira informacijskih rešitev,

 • svetovanje na področju informacijskih projektov: načrtovanje, reševanje konfliktov, »drugo mnenje – ocena«, 

 • management informatike: ocena, koncepti, uvedba metod ITIL, COBIT, PRINCE2,

 • informatizacija podjetja: analiza, strategija, 

 • e-poslovanje: analiza, strategija, izbira rešitev,

 • ERP rešitev: strategija, izbira rešitev, reševanje konfliktov in odpora pri uvajanju, doseganje učinkov po uvedbi,

 • informacijski sistemi za management – strategija, izbira rešitev,

 • digitalne transformacije: analiza, ocena pripravljenosti/zrelostna presoja, strategija.

Sodelavci

Sodeavci
dr. Samo Bobek

Redni profesor

dr. Samo Bobek

Predstojnik katedre

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
Sara Cokan, mag. ekon. in posl. ved

Asistentka

Sara Cokan, mag. ekon. in posl. ved

 • Grey LinkedIn Icon
mag. Zdenko Deželak

Predavatelj

mag. Zdenko Deželak

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
Irena Šišovska Klančnik, mag. ekon. in posl. ved

Asistentka

Irena Šišovska Klančnik, mag. ekon. in posl. ved

 • Grey LinkedIn Icon
dr. Igor Perko

Izredni profesor

dr. Igor Perko

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
dr. Simona Sternad Zabukovšek

Izredna profesorica

dr. Simona Sternad Zabukovšek

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
bottom of page