top of page

Dejstva o novih znanjih in poklicih prihodnosti

Tako, kot je industrijska revolucija v začetku 20. stoletja v veliki meri spremenila svet, ga informacijska (digitalna) revolucija, ki se je začela konec 20. stoletja in postaja vse bolj intenzivna, spreminja še bolj. Podjetja v običajnih industrijskih panogah postajajo vse bolj informatizirana, hkrati pa se pojavljajo nova podjetja v pretežno informacijskih panogah. Spreminja se tudi okolje v katerem živimo – družba postaja informacijska družba. Tem spremembam se moramo prilagoditi tudi posamezniki, saj brez razumevanja teh sprememb in brez znanj, ki so potrebna za življenje in za delo v tako spremenjenem okolju ne bo mogoče uspeti v poklicni karieri, hkrati pa se ne bo mogoče vključiti v novo nastajajoči družbi digitalnega obdobja. Te spremembe so vidne tako pri izdelkih in storitvah, ki so prav tako vse bolj informatizirani, kot tudi pri poslovnih procesih v podjetjih, ki potekajo kot e-poslovanje. To vodi v spreminjanje delovnih mest, saj mnoga obstoječa niso več potrebna, mnoga pa se v veliki meri spreminjajo in se prilagajajo e-poslovanju. Pojavlja se tudi množica novih delovnih mest, ki jih ustvarja e-poslovanje in ki so namenjena e-poslovanju. Takšnih delovnih mest, ki so povezana z e-poslovanjem bo v prihodnje vse več.  ​

Hiter razvoj novih tehnologij napoveduje nastanek številnih novih poklicev, kar pa je povezano s potrebo po novih znanjih, ki jih morajo imeti zaposleni v današnjem spreminjajočem okolju. Raziskave kažejo, da so potrebe po zaposlenih z novimi znanji velike in da bodo v prihodnje še večje (npr. WEF, 2016). Raziskave kažejo tudi, da so strokovnjaki z novimi znanji, ki so povezana z e-poslovanjem in poslovnimi informacijskimi sistemi veliko lažje zaposljivi in da je povpraševanje podjetij po strokovnjakih s takimi znanji veliko. To je prepoznala tudi Evropska Unija, ki je pripravila nabor 40 znanj, ki so potrebna za opravljanje nalog na sodobnih delovnih mestih.

Tudi podjetja veliko vlagajo v znanja s področja e-poslovanja, na univerzah po svetu pa se pojavlja vse več študijskih programov e-poslovanja. Ti študijski programi povezujejo običajna znanja ekonomije in poslovnih ved z znanji e-poslovanja in poslovno - informacijskimi znanji. Na spletnem mestu globalne agencije Eduniversal, ki je specializirana za ocenjevanje visokega šolstva, lahko zasledimo, da se področje e-poslovanja konstantno razvija in da je vse več univerz, ki ponujajo študij e-poslovanja. Koncept študija e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru sledi tem trendom, saj se na lestvici »Best master ranking in e-business« nahajamo med 100 najboljšimi programi.

Eduniversal Ranking E-business
World_of_work_yt.PNG

Po raziskavi Bill Gates-a bodo v prihodnje lažje našli delo tisti, ki bodo ali diplomirali iz ene od znanstvenih ved (matematike, fizike, kemije, na primer), pridobili naziv inženirja (strojništva ali računalništva, na primer), ali pa postali ekonomisti z znanji poslovnih informacijskih pripomočkov.

Zanimivi članki in objave

May 08, 2020

Spodbujanje zavzetosti strank (customer engagement) – izsledki raziskave 2020

Prelistajte izsledke raziskave »The state of customer engagement 2020«, ki jih je objavilo podjetje London Research. Raziskava je bila opravljena v letu 2019 med 700 marketingaši, približno polovica je iz Evrope, in predstavlja pregled stanja na področju marketinga – prakse, izbiro orodij, marketinške izzive in priložnosti ter v izsledkih napoveduje: »Ključno vlogo v spodbujanju zavzetosti strank v naslednjih petih letih bodo še naprej igrali personalizacija, zmožnost integracije sistemov in uporabe marketing automationa ter umetna inteligenca.« 

 

Izsledki ponujajo zanimiv vpogled v oba segmenta (B2B in B2C) ter »prijazno« predstavitev (veliko grafov, manj teksta ).

Feb 09, 2020

Microsoft Office Specialist certification enhances employee skills and effectiveness.

V letu 2012 izvedena raziskava poudarja vrednost pridobitve Microsoft Office Specialist (MOS) certifikatov za študente in zaposlene. Izsledki kažejo, da se bistveno poveča produktivnost in učinkovitost v uporabi MS Office pripomočkov in posledično doprinese poslovni uspešnosti in zaposljivosti.

May 07, 2019

Interview: “As an employer, Adacta truly is the whole package!”

Zanimiv intervju z podjetjem Adacta, ki je vodilni Microsoft Dynamics in Qlik Partner v regiji Adriatik in vodilno podjetje v CEE regiji z rešitvami za zavarovalniško industrijo. V tujini imajo svoje prostore na 6 različnih lokacijah - državah in so osredotočeni na nadaljnjo širitev po tujini.

V intervjuju razkrivajo, kaj je tisto, kar delodajalce pri kandidatih za službo pritegne, kakšna so njihova pričakovanja od njih, skratka, kako poteka celoten razgovor za službo.

Apr 04, 2019

I've been hiring people for 10 years, and I still swear by a simple rule: If someone doesn't send a thank-you email, don't hire them.

Zakaj bi morali delodajalci od kandidatov za službo pričakovati zahvalno sporočilo oz. e-mail? Več v članku...

Aug 28, 2018

Poklic, ki vam omogoča delo v vrhunskih podjetjih, delo od doma ali pa kar s sanjske plaže

Dejstvo je, da brez sodobne računalniške tehnologije tako rekoč ne gre. Ta se je namreč že močno ukoreninila v naše vsakdanje življenje. Zaradi tega postaja računalništvo glavno področje, na katero se osredotočajo vse vidnejše inovacije za ustvarjanje boljšega jutri.

Poklic s področja informatike je gotovo eden izmed najbolj iskanih poklicev v tem trenutku. Njegova prednost je tudi v univerzalnem jeziku, saj ste s to izobrazbo zanimivi tako doma kot v tujini. V članku razkritih tudi pet dejstev, zakaj je odločitev za študij informatike ena najboljših odločitev, ki jih lahko storite v svojem življenju...

May 31, 2017

Poročilo Harvard Business Review Analytic Services Report

Raziskava je bila izvedena s strani podjetja Harvey Nash (London), ki se ukvarja z iskanjem in zaposlovanjem novih kadrov po celem svetu. V raziskavi  je sodelovalo 4000 direktorjev IT podjetij po svetu. Več kot polovica vprašanih (59 %) je odgovorila, da se soočajo s pomanjkanjem znanj pri njihovih zaposlenih, da bi lahko učinkovito tekmovali v globalni digitalni družbi

Analiza velikih količin podatkov (angl. Big Data) in poslovna analitika sta veščini, po katerih podjetja trenutno največ povprašujejo in sta v pomanjkanju (2013 – 25 %, 2015 - 36 %). Poleg tega so v nadaljevanju navedena druga znanja in veščine, po katerih povprašujejo podjetja (podatki za leto 2015): projektni management (33 %), prenova poslovnih procesov (29 %), razvoj informacijskih rešitev in upravljanje sprememb (27 %), uvedba programske opreme in mobilne rešitve (24 %), informacijska varnost (23 %), IT strategije (22 %),  izdelava spletnih mest, portalov in intranetov (21 %), upravljanje odnosov s partnerji (20 %), upravljanje storitev (17 %), družbena omrežja (13 %), poslovno informacijske rešitve (12 %) in zunanje izvajanje (9 %).

Jan 29, 2017

Delo

Večina mladih bo delala v poklicih, ki jih zdaj še ni. Najperspektivnejši poklici prihodnosti so povezani z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Ti poklici bodo zahtevali znanja in veščine, kot so sposobnost razumevanja globljega pomena tega, kar je bilo izraženo ali prebrano, socialna inteligentnost, inovativno mišljenje, medkulturne kompetence, sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave velike količine podatkov, pismenost za nove medije, multidisciplinarnost, sposobnost strateškega razmišljanja, selekcioniranje pomembnih informacij, virtualno sodelovanje in komunikacije.

Aug 31, 2016

World Economic Forum - The Future of Jobs

The Fourth Industrial Revolution is interacting with other socio-economic and demographic factors to create a perfect storm of business model change in all industries, resulting in major disruptions to labour markets. New categories of jobs will emerge, partly or wholly displacing others. The skill sets required in both old and new occupations will change in most industries and transform how and where people work ...

Jul 14, 2016

Statistični urad Republike Slovenije

V 2015 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 26 % takih, ki so e-veščine obvladovale zelo (nadpovprečno) dobro, in 28 % takih, ki so bile brez e-veščin.

Oct 14, 2013

IDC

V naboru 20 spretnosti, ki se pričakujejo pri višje plačanih delovnih mestih, je edina omenjena programska oprema Microsoft Office, in sicer na 2. mestu.

Jan 01, 2011

CompTIA

86% zaposlovalcev je izjavilo, da so IT certifikati visoka ali srednje visoka prioriteta med postopkom izbiranja novih kadrov.

Please reload

bottom of page