top of page

E-poslovanje (univerzitetni program)

Uvod
 

Profil
diplomanta

Predmetnik
 

Znanja in 
veščine

Kaj delamo
drugače

Kontakt
 

Uvod

Uvod

Študijska usmeritev E-poslovanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru je smer prihodnosti za vse bodoče diplomante univerzitetnega programa, ki želijo uspešno strokovno kariero v sodobni informatizirani družbi. Usmeritev e-poslovanje povezuje temeljna znanja ekonomije in poslovnih ved, ki jih študentje vseh usmeritev pridobijo v prvem letniku, v ostalih letnikih pa jih nadgradijo z znanji e-poslovanja. Usmeritev poleg tega daje znanja o razumevanju e-poslovanja v podjetjih, zlasti pa študente usposobi, da poznajo temeljne informacijske rešitve, ki jih v podjetjih uporabljajo na različnih poslovnih področjih. S tem študenti spoznajo, kako poteka e-poslovanje na različnih področjih in se naučijo uporabljati poslovne rešitve na posameznih področjih. Študij poteka v partnerstvu z vodilnimi podjetji, ki so v svetu vodilni ponudniki poslovnih rešitev. Študenti tudi pridobijo in utrdijo svoje znanje pripomočkov pisarniške zbirke Office.

Oblak ključnih besed e-poslovanja

Kaj delodajalci danes običajno pričakujejo od diplomantov?

 • poznavanje poslovnih procesov

 • poznavanje različnih poslovnih informacijskih rešitev 

 • poznavanje pripomočkov za izdelavo spletnih mest

 • dobro znanje dela z računalnikom 

 • dobro poznavanje pisarniških programov

 • razumevanje zbirk (baz) podatkov

 • poznavanje poslovnih potencialov e-poslovanja

 • obvladovanje managementa sprememb

Profil diplomanta

Profil

E-poslovanje vse bolj prodira v vse ravni podjetja ter hkrati poenostavlja poslovanje in pospešuje sodelovanje med podjetji. E-poslovanje tako ne pomeni samo uporabe internetnih tehnologij, temveč pomeni prilagoditev vseh poslovnih področij podjetja novemu načinu poslovanja. Osnova za e-poslovanje podjetij so poslovne informacijske rešitve (angl. Business solutions - BS), zlasti celovite informacijske rešitve (angl. Enterprise resource planning solutions - ERP), kot tudi rešitve za celovito podporo oskrbovalnih verig (angl. Supply chain management solutions – SCM), ki podjetja povezuje z dobavitelji in rešitve za management odnosov s strankami (angl. Customer relationship management - CRM), ki omogoča intenzivnejše odnose s strankami. V vseh teh informacijskih rešitvah imamo velike količine podatkov, ki jih skozi rešitve poslovne inteligence (angl. Business Intelligence – BI) zbiramo, analiziramo in prikazujemo v nadzorni ploščah.

Ključne informacijske rešitve e-poslovanja

Za uporabo teh rešitev v svojih poslovnih procesih in tudi za uvajanje teh rešitev podjetja potrebujejo ekonomiste z znanji e-poslovanja. Ekonomisti, ki poznajo in razumejo poslovne procese z vidika informacijskih rešitev, so v podjetjih izredno cenjeni in iskani s strani podjetij. Izkušnje kažejo, da se ekonomisti z znanji e-poslovanja in informatike lažje in hitreje vključujejo v delo in delo tudi bolje razumejo, saj jim ta znanja pomenijo konkurenčno prednost pred kolegi, ki konceptov e-poslovanja ne razumejo. Zaradi tega mnogi hitro nadaljujejo kariero na višje ravni managementa posameznih poslovnih področij, saj razumejo tehnološke spremembe in jih znajo vključevati v razvojne aktivnosti in inoviranje podjetij.

Analize kažejo, da potrebe po strokovnjakih z znanji informatike v Sloveniji in  v svetu nezadržno rastejo – več o tem preberite v članku tukaj.​

 • Po ocenah Evropske komisije v Evropski uniji primanjkuje 400 tisoč strokovnjakov s področja informacijske tehnologije (IT), v Sloveniji pa bo do konca leta 2020 na IT-področju primanjkovalo okrog tri tisoč strokovnjakov, v celotni EU pa kar 800 tisoč.

 • Največ povpraševanja po poklicih s tehničnimi in informacijskimi znanji v prihodnjih letih.

 • Med najbolj uporabnimi računalniškimi znanji so v veliki meri znanja, ki jih pridobijo študentje na usmeritvah E-poslovanja – med drugim računalniška varnost, razvoj spletnih storitev, upravljanje velikih količin podatkov, svetovanje o poslovnih informacijskih rešitvah in analiziranje le-teh…

Dig_skills_yt.PNG

Naši diplomanti lahko kandidirajo na širok nabor poklicev v informatizirani družbi!

Predmetnik

Predmetnik

Raziskave v svetu in pri nas kažejo, da v podjetjih primanjkuje strokovnjakov, ki imajo poleg znanj poslovnih ved tudi informacijska znanja. Tem okoliščinam smo prilagodili vsebino smernih predmetov v drugem in tretjem letniku:

 • Celovite informacijske rešitve

 • Informacijski sistemi e-poslovanja

 • Uvajanje celovitih informacijskih rešitev

 • Informatizacija procesov in storitev

 • E-rešitve za management odnosov s strankami

 • Multimedija v poslovanju

 • Informacijski management

 • Managerski informacijski sistemi

Predmetnik usmeritve po letnik se nahaja tukaj. Informacije o vpisu najdete tukaj.

EP_predmeti_certifikati1.png

Znanja in veščine

Znanja

Skozi študij se študentje srečajo z osmimi smernimi predmeti. Ti predmeti so sestavljeni iz predavanj in vaj. Predavanja so prilagojena sodobnim trendom in zahtevam delodajalcev, zato vsako leto le-te prilagajamo aktualnim temam, zato vključujemo v predavanja veliko gostov iz prakse. Tematike, ki jih v okviru smernih predmetov spoznavamo, med drugim vključujejo:

 • spletna mesta in portali ter njihova uvedba,

 • e-poslovanje, modeli e-poslovanja, uvajanje modelov e-poslovanja, varnostni vidiki e-poslovanja,

 • poslovni potencial družabnih omrežij,

 • poslovne informacijske rešitve (ERP rešitve) in spoznavanje osnovnih poslovnih procesov v organizacijah (nabava, prodaja, proizvodnja, projekti, finančni in računovodski procesi ...),

 • uvajanje in uporaba ERP rešitev,

 • praktično spoznavanje ERP rešitve - Microsoft Dynamics NAV (po tržnem deležu med vodilnimi tako globalno, kot v Sloveniji),

 • praktično spoznavanje ERP rešitve - SAP ERP (po tržnem deležu na prvem mestu tako globalno, kot v Sloveniji),

 • modeliranje in prenova poslovnih procesov,

 • informacijske rešitve za storitvene organizacije,

 • modeliranje podatkovnih baz,

 • vidiki upravljanja informatike v organizacijah,

 • priprava in objava multimedijskih vsebin (osnove fotografije, oblikovanje slik, snemanje filmov in zvoka),

 • oblikovanje in merjenje spletne prisotnosti,

 • rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM rešitve), spoznavanje osnovnih procesov (trženje, prodaja, storitve) in uvajanje,

 • praktično spoznavanje CRM rešitve - Microsoft Dynamics CRM (po tržnem deležu med vodilnimi tako globalno, kot v Sloveniji), 

 • spoznavanje procesov poslovnega obveščanja (BI) in uvajanja uporabe ključnih pokazateljev uspešnosti (KPI) v poslovnih procesih.

Delavnica Osnove SQL jezika
Delavnica Osnove SQL jezika
MSP dogodek
MSP dogodek
Delavnica LS NAV podjetja LS Retail
Delavnica Microsoft Dynamics CRM
Delavnica DesignThinking
Delavnica Osnove programiranja
Obisk podjetja Cimos TAM Ai
Delavnica ERP rešitve iScala
Dogodek informacijske varnosti
Delavnica programiranja v C#
Strokovna ekskurzija RTV SLO
DesignThinking delavnica
Sodelovanje na projektu Spationomy
Oblak informacijskih pripomočkov

Študenti v računalniških učilnicah praktično delajo z računalniškimi programi in poslovnimi informacijskimi rešitvami, kot so:

 • Microsoft Office

  • Word (napredni),

  • Excel (napredni),

  • Access,

  • Outlook,

  • PowerPoint

  • Office 365

 • SAP ERP,

 • Microsoft Dynamics NAV,

 • Microsoft Dynamics CRM,

 • Microsoft SharePoint Online,

 • WordPress,

 • Microstrategy,

 • Paint.net, Movie Maker, Audacity, Google Sites, Wisdom …

Znanja in veščine e-poslovanja

Kaj delamo drugače

Drugace

50+

Gostujočih predavanj

15+

IT pripomočkov

17+

Študentov na letnik

15+

Diplomantov
​Davorin Pandel, diplomant smeri E-poslovanje je prvi kandidat iz Slovenije v programu SAP Sales Academy.

Davorin Pandel, diplomant smeri E-poslovanje je prvi kandidat iz Slovenije v programu SAP Sales Academy.

 

Izbran je bil na mednarodnem razpisu na katerem je bilo preko 300 prijav iz cele Evrope. SAP Sales Academy je intenzivni program usposabljanja, ki vključuje mentorstvo izkušenih managerjev, ter 3 mesečno intenzivno praktično usposabljanje v Kaliforniji, ZDA.

Njegovo zgodbo o uspehu si lahko preberete v intervjuju, ki ga najdete tukaj.

​Davorin Pandel, diplomant smeri E-poslovanje je prvi kandidat iz Slovenije v programu SAP Sales Academy.

Kontakt

Kontakt
Dr. Simona Sternad Zabukovšek
Izredna profesorica

dr. Simona Sternad Zabukovšek

 

Predstojnica usmeritve

simona.sternad@um.si

+386 (0)2 22 90 248

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
ga. Simona Krajnc
Tajnica

Simona Krajnc, dipl. org (vs)

bottom of page