top of page

Management informatike in
e-poslovanja (magistrski program)

Uvod

Uvod

Usmeritev management informatike in e-poslovanja na magistrskem študijskem programu na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru povezuje znanja managementa z znanji e-poslovanja. Študijska usmeritev na magistrskem študijskem programu daje poglobljena znanja o e-poslovanju v podjetjih, zlasti pa študente usposobi, da razumejo, kaj je potrebno storiti za načrtovanje in udejanjanje konceptov e-poslovanja na različnih poslovnih področjih. S tem študenti spoznajo, kako potekajo projekti uvajanja poslovnih rešitev na posameznih področjih in kakšne spremembe v poslovanju so s tem povezane. Študij poteka v partnerstvu z vodilnimi podjetji, ki so v svetu vodilni ponudniki poslovnih rešitev. Študenti tudi pridobijo in utrdijo svoje znanje posameznih poslovnih rešitev.

Kaj delodajalci danes običajno pričakujejo od diplomantov?

 • poznavanje poslovnih procesov

 • poznavanje različnih poslovnih informacijskih rešitev 

 • poznavanje pripomočkov za izdelavo spletnih mest

 • dobro znanje dela z računalnikom 

 • dobro poznavanje pisarniških programov

 • razumevanje zbirk (baz) podatkov

 • poznavanje poslovnih potencialov e-poslovanja

 • obvladovanje managementa sprememb

Profil diplomanta

Profil

E-poslovanje vse bolj spreminja podjetja in njihovo delovanje hkrati pa spreminja delo vseh zaposlenih na vseh področjih, tudi managerjev. E-poslovanje, ki ne pomeni le uporabe internetnih tehnologij, temveč pomeni zlasti prilagoditev vseh poslovnih področij podjetja novemu načinu poslovanja podjetja postaja ključni dejavnik razvoja podjetij. Ker je e-poslovanje ključni dejavnik razvoja podjetij, je v podjetjih potrebno široko razumevanje vseh rešitev, ki so povezane z e-poslovanjem - tako poslovnih informacijskih rešitev (angl. Business solutions - BS), zlasti celovitih informacijskih rešitev (angl. Enterprise resource planning solutions - ERP), kot tudi rešitve za celovito podporo oskrbovalnih verig (angl. Supply chain management solutions – SCM), ki podjetja povezuje z dobavitelji in rešitve za management odnosov s strankami (angl. Customer relationship management - CRM), ki omogoča intenzivnejše odnose s strankami. V vseh teh informacijskih rešitvah imamo velike količine podatkov, ki jih skozi rešitve poslovne inteligence (angl. Business Intelligence – BI) zbiramo, analiziramo in prikazujemo v nadzorni ploščah. Za uporabo in za uvajanje teh rešitev podjetja potrebujejo ekonomiste z poglobljenimi znanji e-poslovanja. Ekonomisti, ki poznajo in razumejo poslovne procese z vidika informacijskih rešitev so v podjetijih izredno cenjeni in tudi iskani.


Usmeritev Management informatike in e-poslovanja usposablja ekonomiste s poglobljenim znanjem za delo na vseh informatiziranih področjih poslovanja in za sodelovanje v projektih informatizacije poslovnih področij. Za uporabo teh rešitev v svojih poslovnih procesih in tudi za uvajanje teh rešitev podjetja potrebujejo ekonomiste z znanji e-poslovanja. Ekonomisti, ki poznajo in razumejo poslovne procese z vidika informacijskih rešitev so v podjetjih izredno cenjeni in iskani s strani podjetij. Izkušnje kažejo, da se ekonomisti z znanji e-poslovanja in informatike lažje in hitreje vključujejo v delo in delo tudi bolje razumejo, saj jim ta znanja pomenijo konkurenčno prednost pred kolegi, ki konceptov e-poslovanja ne razumejo. Zaradi tega mnogi hitro nadaljujejo kariero na višje ravni managementa posameznih poslovnih področij, saj razumejo tehnološke spremembe in jih znajo vključevati v razvojne aktivnosti in inoviranje podjetij. Poleg tega daje poglobljena znanja s področja e-poslovanja in znanja potrebna za vključevanje e-poslovanja v managementske koncepte

Ključne informacijske rešitve e-poslovanja

Analize kažejo, da potrebe po strokovnjakih z znanji informatike v Sloveniji in  v svetu nezadržno rastejo – več o tem preberite v članku tukaj.​

 • Po ocenah Evropske komisije v Evropski uniji primanjkuje 400 tisoč strokovnjakov s področja informacijske tehnologije (IT), v Sloveniji pa bo do konca leta 2020 na IT-področju primanjkovalo okrog tri tisoč strokovnjakov, v celotni EU pa kar 800 tisoč.

 • Največ povpraševanja po poklicih s tehničnimi in informacijskimi znanji v prihodnjih letih.

 • Med najbolj uporabnimi računalniškimi znanji so v veliki meri znanja, ki jih pridobijo študentje na usmeritvah E-poslovanja – med drugim računalniška varnost, razvoj spletnih storitev, upravljanje velikih količin podatkov, svetovanje o poslovnih informacijskih rešitvah in analiziranje le-teh…

ICT_skills_yt.PNG

Naši magistranti lahko kandidirajo na širok nabor poklicev v informatizirani družbi!

Predmetnik

Predmetnik

Digitalna preobrazba sili podjetja v temeljito spreminjanje poslovanja, ki zahteva nova znanja in kompetence, ki pa jih v svetu primanjkuje. Tem okoliščinam smo prilagodili vsebino smernih predmetov v prvem in drugem letniku:

 • Strateški vidiki informatizacije poslovanja,

 • Informacijska podpora managementa,

 • Komuniciranje, motiviranje in reševanje konfliktov,

 • Management informatike,

 • Poslovne informacijske rešitve,

 • Strateški vidiki managementa e-poslovanja

Predmetnik usmeritve po letnik se nahaja tukaj. Informacije o vpisu najdete tukaj.

slika1_certifikati_miep.PNG

Znanja in veščine

Znanja

Študijska usmeritev Management informatike in e-poslovanja je smer prihodnosti za vse bodoče diplomante magistrskega programa, ki želijo uspešno strokovno kariero v sodobni informatizirani družbi kot managerji na različnih ravneh oz. strokovnjaki/specialisti posameznih področij e-poslovanja.

Skozi študij imajo študentje šest smernih predmetov. Ti predmeti so sestavljeni iz predavanj in vaj. Predavanja so prilagojena sodobnim trendom in zahtevam delodajalcev, zato vsako leto le-te prilagajamo aktualnim temam. Tematike, ki jih v okviru smernih predmetov spoznavamo, med drugim vključujejo:

 • strateški vidiki informatizacije v gospodarskih in negospodarskih organizacijah,

 • digitalna preobrazba podjetij in drugih organizacij,

 • študije primerov informatizacije (gostje s prakse),

 • prenova in digitalizacija poslovnih procesov,

 • praktično spoznavanje orodij za prenovo in modeliranje poslovnih procesov (ARIS, MS Visio),

 • upravljanje informatike (IT Governance),

 • management informatike,

 • projektno vodenje (PMBOK, PRINCE 2),

 • praktično spoznavanje orodij za projektno vodenje (MS Project),

 • informacijska varnost in varnostna politika,

 • managementski koncepti (ITIL, COBIT),

 • zunanje izvajanje informatike (outsourcing),

 • revizija IS (ISACA),

 • informacijske storitve v oblaku (cloud computing),

 • management e-poslovanja,

 • modeli e-poslovanja in njihovo uvajanje,

 • pripomočki in tehnologije digitalnega marketinga,

 • upravljanje vsebin na spletu (spletna mesta, portali, družabna omrežja, CMS),

 • informatizacija delovnih tokov (BPM, DMS, CRM ...),

 • upravljanje življenjskega cikla poslovnih informacijskih rešitev - rešitev ERP,

 • praktično spoznavanje primerov rešitev ERP in njihovih metodologij uvajanja,

 • študije primerov rešitev ERP (SAP ERP, MS Dynamics, Oracle eBusiness Suite, iScala ...),

 • koncepti in tehnologije poslovnega poročanja (vizualizacija, mobilno poslovno obveščanje, delo z velikimi količinami podatkov - Big Data).

Dogodek informacijske varnosti
DesignThinking delavnica
Delavnica programiranja C#
Strokovna ekskurzija RTV SLO
Delavnica Osnove programiranja
Delavnica DesignThinking
Sodelovanje na projektu Spationomy
Obisk podjetja Cimos TAM Ai
Delavnica ERP rešitve iScala
Oblak informacijskih pripomočkov

Študenti v računalniških učilnicah praktično delajo z računalniškimi programi in poslovnimi informacijskimi rešitvami, kot so:

 • Microsoft Office Visio,

 • ARIS,

 • Microsoft Office Project,

 • Microstrategy,

 • MS Office Excel z uporabo SQL server OLAP kock,

 • Microstrategy Cloud,  

 • LS Retail ERP,

 • Salesforce CRM,

 • Microsoft Dynamics CRM,

 • Microsoft Dynamics SureStep,

 • TEC Advisor,

 • WIX,

 • Google storitve … 

Osvojena_znanja_diplomantov_smeri_e-poslovanje.jpg

Kaj delamo drugače

Drugace

50+

Gostujočih predavanj

10+

IT pripomočkov

35+

Študentov na letnik

25+

Magistrantov
​Petra Trafela, absolventka smeri Management informatike in e-poslovanje je s pomočjo pridobljenih MOS certifikatov prišla do redne zaposlitve v podjetju Lek d.d

Petra Trafela, absolventka smeri Management informatike in e-poslovanje je s pomočjo pridobljenih MOS certifikatov prišla do redne zaposlitve v podjetju Lek d.d.

 

Petra je že v času študija bila zelo aktivna na področju pridobivanja različnih certifikatov. Ima pridobljen naziv  Microsoft Office Specialist (MOS) za pripomočke Word, Excel, PowerPoint in Access. Udeležila se je tekmovanj SAP EMEA Dashboard Design leta 2012 in SAP InnoJam 2013. S pridobljenim nazivom SAP Student Ambassador pa izkazuje svoje odlično poznavanje rešitve SAP. Leta 2013 je najprej delala kot študentka v podjetju Avtenta, od leta 2014 je bila zaposlena v oddelku za podporo strankam (na delovnem mestu Customer Service Manager) v podjetju Lek d.d. Danes dela kot Supply Network Manager v matični družbi Sandoz v Avstriji.

 

Petrino zgodbo lahko najdete tudi na spletnem mestu podjetja Certiadria. Več o njeni karierni poti pa najdete tudi na njenem LinkedIn profilu.

Kontakt

Kontakt
Dr. Samo Bobek
Redni profesor

dr. Samo Bobek

 
Predstojnik usmeritve
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
ga. Simona Krajnc
Tajnica

Simona Krajnc, dipl. org (vs)

bottom of page