top of page

Partnerski ekosistem

Svetovni trendi na področju kakovosti izobraževanja na univerzah poudarjajo potrebo po praktičnih znanjih in izkušnjah, ki bi jih študenti naj v čim večji meri pridobili že med študijem in bili tako hitreje in lažje zaposljivi. To dejstvo smo imeli v mislih tudi, ko smo vzpostavljali študij e-poslovanja, v katerem ima zelo pomembno vlogo obširna mreža mednarodnih in domačih podjetij, s katerimi sodelujemo.


Podjetja, s katerimi sodelujemo pri študiju e-poslovanja, nam omogočajo uporabo najsodobnejših in najpogosteje uporabljanih informacijskih rešitev in pripomočkov ter tehnologij v svetu in v Sloveniji. Praktično delo z njimi študentom omogoča, da imajo konkurenčno prednost pri delodajalcih ter da se hitreje in uspešneje vključijo v delovne procese.

Naš partnerski ekosistem je sestavljen iz 4 stebrov

Lokalni predstavniki vodilnih svetovnih
IT podjetij

Slovenska
IT podjetja

 

Ostala podjetja in organizacije (IT uporabniki)
 

8+

75+

IT članstev

Partnerskih podjetij

90+

Gostujočih strokovnjakov letno

10+

Poglobljenih delavnic partnerjev letno

Članstva v mednarodnih akademskih združenjih

Zdruzenja

Ponosni smo, da že vrsto let vzdržujemo strateško partnerstvo z več globalnimi akademskimi združenji, ki nam omogočajo brezplačno uporabo poslovnih informacijskih rešitev in drugih informacijskih pripomočkov za poučevanje in raziskovanje. Poleg tega nam omogočajo povezovanje z njihovimi lokalnimi predstavniki.

 

V strateškem partnerstvu smo združeni z več korporacijami:
- Microsoft Business Applications Academic Community
- Microsoft Imagine Academy
- SAP University Alliances

BAAC.jpg

Microsoft Business Applications Academic

Community

BAAC.jpg

SAP University Alliances

BAAC.jpg

Microsoft Imagine Academy

Pomembnejša mednarodna podjetja, s katerimi imamo tudi partnerske pogodbe glede uporabe njihove rešitve v pedagoške in raziskovalne namene so: LS Retail, Microstrategy, Salesforce, ARIS in TEC University Program. 

Microsoft Business Applications Academic Community

DynAA

Združenje Microsoft Business Applications Academic Community (BAAC) je namenjeno izobraževalnim ustanovam, ki uporabljajo poslovne rešitve Microsoft Dynamics za namene poučevanja in raziskovanja. V ekosistem BAAC je vključenih skoraj 300.000 strank, več kot 10.000 Microsoftovih partnerjev in več kot 2.000 izobraževalnih ustanov. Združenje BAAC (pred tem se je imenovalo Microsoft Dynamics Academic Alliance) od leta 2009 deli izobraževalne ustanove v dve skupini: Foudation in Premier partner. Deset odstotkom najboljših fakultet med več kot 2.000 izobraževalnimi ustanovami, ki so članice, združenje BAAC podeli naziv Premier Partner. Članice, ki jim je Microsoft podelil ta naziv sodelujejo z Microsoft Dynamics partnerji, uporabljajo Microsoft Dynamics poslovne rešitve, razvijajo študijske materiale in jih delijo z ostalimi članicami združenja, se udeležujejo vsakoletnih mednarodnih konferenc in dogodkov (Microsoftove Dynamics konference – Convergence itd). Znotraj združenja deluje tudi spletna platforma - Academic Career Portal, ki študentom s poznavanjem in izkušnjami na področju rešitev Dynamics 365 in poslovnih aplikacij omogoča začetek njihove kariere ali možnosti pripravništva v eden izmed Microsoftovem partnerskem podjetju po celem svetu. Več o tem najdete tukaj

Microsoft-Logo.jpg

Business Applications Academic Community

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je od leta 2007 aktivna članica tega združenja. Vsako leto zapored je uvrščena v kategorijo Premier partner. EPF si je naziv Premier Partner pridobila zato, ker vključuje poslovne rešitve Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics CRM v učni proces več predmetov na usmeritvi Elektronsko poslovanje (BU) in usmeritvi Management informatike in elektronskega poslovanja (BM).

Od leta 2012 je EPF tudi mentorska fakulteta znotraj združenja BAAC za poslovne rešitve Microsoft Dynamics za Slovenijo in sosednje države. Naziv mentorske fakultete pridobijo fakultete, članice BAAC, ki študente bogatijo z izkušnjami rešitev Microsoft Dynamics. Mentorska fakulteta posreduje strokovno znanje in pomoč ostalim izobraževalnim ustanovam v regiji, ki se včlanijo v združenje BAAC.

V okviru združenja BAAC imajo študentje in profesorji na voljo brezplačni dostop do najnovejših rešitev družine Microsoft Dynamics in tudi do uradnih gradiv. Več o tem združenju na njihovi spletni strani tukaj

ga. Biljana Weber
Biljana Weber,
generalna direktorica
 
Microsoft Češka

Študentje, ki se že v času študija spoznajo s temi poslovnimi orodji, imajo ob zaključku izobraževanja na trgu dela pomembno prednost, ki olajša iskanje zaposlitve. … Čestitamo EPF za uvrstitev v skupino izbranih visokošolskih institucij združenja Dynamics Academic Alliance (DynAA). Gre za visokošolske ustanove, ki študente temeljito pripravijo na izzive poslovnega sveta.

Poleg tega v okviru združenja in s podporo lokalnega predstavnika Microsoft Slovenija organiziramo oz. omogočamo:​

 • Tradicionalni dogodek »Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics«, kjer se študentje seznanijo z novostmi in kariernimi možnostmi na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics. Dogodek organiziramo vsako leto od leta 2011 naprej. Več o dogodkih in reportaže ...

_________________________________________________________________________________________

 • več brezplačnih poglobljenih delavnic s področja rešitev Microsoft Dynamics za študente usmeritev e-poslovanja (un, mag), kjer dobimo brezplačne/subvencionirane vavčerje za opravljanje mednarodnih certifikatov. Tako smo v preteklih letih organizirali IT akademijo Microsoft Dynamics CRM  in več IT akademij Microsoft Dynamics NAV (Več ...).

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 • aktivno sodelovanje predavateljev na mednarodnih konferencah v organizaciji DynAA (Microsoft Convergence 2008, 2009, 2016)

_________________________________________________________________________________________

 • sodelovanje in članstvo v Advisory Board-u DynAA za EMEA regijo (od leta 2013)

_________________________________________________________________________________________

MS_dogodek_2013
IT_Akademija_CRM
Strokovna ekskurzija Microsoft_2015
MS_dogodek
Zabavne tehnologije Microsofta
It_Akademija Nav_2009
MS_dogodek_2009
Zabavne_zehnologije_2010
Ekskurzija_Praga_2016
It_Akademija_NAV

SAP University Alliances

SAPUA

SAP je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme (ERP rešitev), ki podjetjem pomagajo pospeševati poslovne inovacije. Danes podjetja v več kot 120 državah uporabljajo ERP-rešitve SAP, ki služijo potrebam majhnih, srednje velikih in velikih podjetij. V Sloveniji ima SAP po študijah IDC 51 % tržni delež na področju ERP rešitev, saj uporablja (ali še uvaja) SAP-ove poslovne rešitve več kot 100 podjetij. Med njimi so npr. Akrapovič, Cimos, Droga Kolinska, Gorenje, Henkel, Iskratel, Istrabenz, Luka Koper, Kovinoplastika, Krka, Lek, Fructal, Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Sava, Spar, Telekom, ZZZS. Več o SAP Slovenija...

SAP University Alliances (SAP UA) je program, ki članicam univerz omogoča uporabo orodij in virov za poučevanje študentov in za raziskovanje. Tako lahko študentje spoznajo, kako se s pomočjo tehnologije vzpodbuja integriranost poslovnih procesov in strateško mišljenje ter daje študentom veščine, ki jim dajejo konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve. Začetki programa segajo v letu 1988, danes je v tem programu vključenih več kot 1000 izobraževalnih institucij po celem svetu. Članstvo omogoča uporabo najnovejših verzij rešitev SAP za:
 


•    Poučevanje in študij,
•    Interno usposabljanje, 
•    Raziskovanje, pripravo diplom, magistrskih in  doktorskih disertacij,
•    Dostop do najbolj uporabljanih SAP-jevih rešitev,
•    Posebne možnosti za opravljanje certifikatov za študente itd.

SAP University Alliances

Decembra leta 2010 sta Univerza v Mariboru in podjetje SAP AG podpisali pogodbo o pristopu treh fakultet UM v združenje SAP University Alliances, med katerimi je bila tudi EPF. Kasneje se je tem pridružila še ena. V okviru SAP University Alliances je omogočeno, da lahko uporabljamo v izobraževalne namene njihove programe, orodja in vire ter s pomočjo le-teh usposobimo študente, da so konkurenčnejši pri iskanju zaposlitve.
 

Praktično delo z rešitvami SAP je na fakulteti vključeno v več smernih predmetov na usmeritvi E-poslovanje (bu) in Management informatike in e-poslovanja (bm). Študentom je na voljo tudi bogat nabor e-tečajev in drugih virov.

Praktično delo z rešitvami SAP je vključeno v več smernih predmetov.

ga. Nataša Rojec Spindler
Nataša Rojec Spindler,
solution center manager

SAP Slovenija

Predavanja, vezana na spoznavanje poslovno informacijskih sistemov, ki jih organizira EPF Maribor, Katedra e-poslovanje je pohvale vredna. S tem, da študentje spoznajo najbolj razširjene poslovno informacijske sisteme, kot npr SAP, imajo ob koncu študija veliko prednost pri zaposlovanju, saj je poznavanje le-tega pogosto eden od pogojev pri razpisih za nova delovna mesta. Poleg samega sistema pa spoznajo tudi poslovne tokove v podjetju. S SAP University Alliance programom imajo študentje možnost še nadgraditi oz. razširiti svoja znanja, se udeleževati mednarodnih tekmovanj in tako povečati svojo konkurenčnost na trgu delovne sile.«

Članstvo v združenju SAP UA prinaša veliko priložnosti študentom. V nadaljevanju je izpostavljenih nekaj primerov uspešnega sodelovanja med SAP UA in nami:​

 • Udeležba študentov e-poslovanja na tekmovanjih združenja SAP UA

  • SAP University Alliances Student Dashbord Design Competition v Madridu (Reportaža)

  • SAP Student Design Thinking v Sloveniji (SAP Forum 2013 (Reportaža)

  • 8-urno tekmovanje: SAP Student Design Thinking v Münchnu (Reportaža)

  • Delavnica SAP University Alliance Design Thinking Jam © EPF (Reportaža)

________________________________________________________________________________________

 • Pridobitev naziva SAP Student Ambassador

Študentki Breda Lever in Petra Trafela sta prvi študentki v jugovzhodni Evropi, ki jima je združenje SAP UA podelilo naziv SAP Student Ambassador. S pridobitvijo naziva se študent uvrsti med mlade potencialne strokovnjake, ki jim podjetje SAP namenja posebno pozornost in lahko sodelujejo z regijskimi managerji SAP UA na njihovih dogodkih. Več o nazivu...

________________________________________________________________________________________

 • Študenti smeri se usposobijo za uporabo celovite poslovne rešitve SAP ERP. Svoje znanje lahko podkrepijo s pridobitvijo dveh certifikatov:

  • Poznavanje rešitve SAP ERP (angl. SAP Introduction Training in the GBI Model Company). Certifikat, ki ga pridobijo študentje usmeritve E-poslovanje, ki prestanejo predpisana preverjanje znanja iz rešitve SAP ERP. Certifikat izdaja SAP Slovenija ekskluzivno študentom smeri E-poslovanje.

  • Mednarodni certifikat SAP ERP (TERP10), Gre za mednarodno priznani certifikat, ki služi kot dokazilo o dobrem poznavanju rešitve SAP ERP. Več o vsebini certifikata si lahko preberete tukaj...

________________________________________________________________________________________

 • Organizacija tradicionalnega dogodka »Zakaj mora študent ekonomije vedeti, kaj pomeni kratica SAP«. Na tem dogodku svetovalci SAP-a se izpostavljajo prednosti, ki jih prinaša poznavanje poslovnih rešitev SAP, saj poznavanje rešitev SAP postaja vse pomembnejše za uspešno strokovno kariero in za iskanje zaposlitve. Na dogodku sodelujejo predstavniki SAP Slovenija in njihova partnerska podjetja, ki poslovne rešitve SAP bodisi uporabljajo bodisi uvajajo. Dogodek na fakulteti organiziramo vsako leto že od leta 2012. Več o dogodkih in reportaže ...

________________________________________________________________________________________

 • Obisk in sodelovanje na dogodku SAP forum
  SAP Forum je letna lokalna konferenca, kjer so predstavljene najnovejše SAP-jeve in partnerske rešitve ter sveži primeri iz prakse. Ekonomsko-poslovna fakulteta je ena izmed najaktivnejših članic združenja SAP v Sloveniji, zato imajo študenti možnost obiska na tem dogodku. V preteklih letih pa so tudi aktivno sodelovali na  dogodku (npr. predstavitev SAP UA (2012) - reportaža).

________________________________________________________________________________________

SAP%20DERC%20konferenca%202016_edited
SAP dogodek 2013
SAP šola FI 2013
SAP Forum 2015
SAP DT @Cimos
SAP Forum Brdo pri Kranju
Actual_IT_2017
Delavnica DesignThinking
Obisk podjetja Cimos TAM Ai
Delavnica DesignThinking

Microsoft Imagine Academy

MSIA

Združenje Microsoft Imagine Academy omogoča dostop do Microsoftovih virov (predvsem Microsoft Office …), ki so na voljo študentom, predavateljem in zaposlenim v članskih organizacijah. Znanja najnovejših tehnologij in pripomočkov študentom pomagajo pri njihovem osebnem in strokovnem razvoju, saj so zaradi poznavanja IT pripomočkov boljši v sodelovanju, komuniciranju, so inovativnejši ter boljši v reševanju težav. Raziskave kažejo, da več kot 50 % delovnih mest v današnjih časih zahteva vsaj neko mero tehnoloških spretnosti in znanj, strokovnjaki pa opozarjajo, da se bo do konca desetletja ta odstotek povišal na 77 % (Raziskava IDC). Microsoft se zaveda, da so spretnosti, povezane s tehnologijo, ključne v razvoju posameznikov in doprinesejo k uspešnosti gospodarstva kot celote. S programom Microsoft Imagine Academy lahko bolj uspešno dosežemo ta znanja, saj so za člane na voljo kurikulumi, priročniki, gradiva za tečaje, brezplačne licence in možnost certificiranja.

Microsoft Imagin academy

Cilji v okviru programa Microsoft Imagine Academy so:
• Pripraviti študente na uporabo teh orodij v delovnem okolju.
• Izobraziti naslednjo generacijo IT strokovnjakov, razvijalcev ter informatikov.
• Usposobiti posameznike za posredovanje pridobljenega znanja naprej.
• Vključiti Microsoftove tehnologije v višje, kakor tudi v najnižje ravni izobraževalnega sistema.  

Raziskave kažejo, da več kot 50 % delovnih mest v današnjih časih zahteva vsaj neko mero tehnoloških spretnosti in znanj. S programom Microsoft Imagine Academy lahko bolj uspešno dosežemo ta znanja.

g. Matej Potokar
Matej Potokar,
nekdanji direktor CSS divizije

Microsoft Western Europe

Informatika in poslovanje sta postala popolnoma prepletena, saj se učinkovitost naložb v informacijske tehnologije danes meri s pozitivnimi poslovnimi rezultati. Posamezniki, ki združujejo tehnološka in poslovna znanja, tako predstavljajo inovativno gonilno silo v organizacijah vseh velikosti. Microsoft spodbuja in pozdravlja vse pobude, ki združujejo informacijske veščine s poslovnimi znanji, saj kadri s temi znanji podjetjem pomagajo doseči konkurenčno prednost na trgu in izboljšati njihove poslovne rezultate.

Ostali člani partnerskega ekosistema

Ostali_ekosistem

Katedra za e-poslovanje letno sodeluje s preko 75 partnerskimi podjetji, ki so lokalni predstavniki vodilnih svetovnih IT podjetij (SAP Slovenija, Microsoft Slovenija, Agilcon ...), slovenska IT podjetja (BE-terna (Adacta se je pripojila v BE-terno v letu 2019), Avtenta, Comtron, Business Solutions, SRC, Actual, Navigaris, Arhides, Sfera IT, Lancom, Agenda, Consalta, Kopa, BuyITC, ZZI, Org.Tend, Processi, Intera, Tricikel, HP, LS Retail, itSM, Viris ...) ter preko 20 podjetij in organizacij, ki so uporabniki IT storitev.

 

Partnerska podjetja s katerimi sodelujemo omogočajo uporabo njihovih informacijskih rešitev in pripomočkov ter tehnologij v pedagoškem procesu. Sodelovanje njihovih strokovnjakov omogoča prenos praktičnega znanja in izkušenj na študente študija e-poslovanje. Strokovnjaki poglobljeno predstavljajo informacijske rešitve, pripomočke in tehnologije v okviru predmetov usmeritve in v okviru dodatnih delavnic. Poleg tega strokovnjaki delijo s študenti tudi svoje izkušnje iz projektov uvajanja rešitev, izkušnje o učinkoviti uporabi rešitev in pripomočkov ter svoje poglede na trende in nove tehnologije. S tem diplomanti študija e-poslovanje (bu, bm) spoznajo dobre prakse (best practices) v podjetjih, pridobijo izkušnje o poslovanju podjetij in tudi navežejo stike.

Partnerska podjetja omogočajo študentom e-poslovanja:​

 • Gostujoča predavanja.
  Letno gostimo preko 90 gostujočih strokovnjakov iz partnerskih podjetij. Strokovnjaki študentom na predavanjih predstavljajo funkcionalnosti posameznih IT rešitev in dobre primere prakse izbire, uvedb in učinkov uporabe le-teh.  Vsako leto se izvede preko 100 predavanj.

_________________________________________________________________________________________

 • Obiski podjetij.
  Partnerska podjetja omogočajo obisk in spoznavanje delovnih okolij. Tako študentje spoznajo poslovno informatiko in e-poslovanje v različnih panogah in velikostih organizacij. Vsako leto našim študentom omogočimo obisk vsaj 5 organizacij (Obisk Energija Plus - reportaža, obisk Cimos TAM Ai - reportaža). 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 • Teme za seminarske naloge, diplomske in magistrske naloge.
  Študentom, ki potrebujejo stik s podjetji za pripravo različnih tipov nalog, svetujemo in pomagamo vzpostaviti stik z potencialnimi organizacijami. Prav tako nam partnerska podjetja posredujejo povpraševanja po tovrstnem sodelovanju. Letno pomagamo pri pripravi 120+ različnih pisnih nalog.

_________________________________________________________________________________________

 • Obiski strokovnih dogodkov in konferenc​.
  Partnerske organizacije letno organizirajo številne strokovne dogodke in konference, kamor v brezplačno v omejenem številu povabijo naše študente. Letno se naši študenti udeležijo preko 10 tovrstnih dogodkov (Obisk Infosec 2015 - reportaža, MSP Summit Zagreb - reportaža)

_________________________________________________________________________________________

 • Poglobljene delavnice.
  Partnerska podjetja v sodelovanju s katedro organizirajo dodatne tematske poglobljene delavnice, kot npr. Design Thinking, Poslovni procesi v Aris-u, LS Retail, SalesForce ipd. Letno organiziramo in izpeljemo vsaj 10 poglobljenih delavnic (Design Thinking 2013 - reportaža, Design Thinking 2016 - reportaža).

_________________________________________________________________________________________

Poleg izpostavljenih oblik sodelovanja, nam partnerska omogoča še številne druge oblike sodelovanja, kot npr. pomoč pri študentskih projektih, sponzorstva ...
 

Iz prvih stikov v mnogih primerih nastane sodelovanje, ki pogosto lahko pomeni tudi prvo zaposlitev.

g. Christian Ribič
Christian Ribič, managing partner

BuyITC d.o.o.

Številna predavanja iz prakse uglednih in uspešnih podjetij zagotavljajo študentom neprecenljive izkušnje, hkrati pa odpirajo vrata k sodelovanju že v času študija. Pozitivno smo presenečeni nad motivacijo in znanjem, ki ga člani ekipe vlagajo v skupen cilj. Koncept študijskega programa e-poslovanje potrjeno daje odlično popotnico in v nekaterih primerih neposredno »vstopnico« do zaposlitve, tako v uveljavljenih podjetjih, kot danes modernih startup-ih.

g. Aleš Zajc
mag. Aleš Zajc, partner

Adacta

Celovita informacijska podpora poslovanju je danes ena ključnih in strateških konkurenčnih prednosti podjetij. Pri vzpostavitvi take podpore so potrebni strokovnjaki, ki poleg vodstvenih in komunikacijskih sposobnosti združujejo tudi ustrezna tehnična in ekonomska znanja. Smer Management informatike in elektronskega poslovanje poleg tega spodbuja tudi pridobivanje praktičnih izkušenj, tako da se lahko njeni študenti in diplomanti hitro vključijo v delo Adactinih implementacijskih ekip.

g. Andrej Krenker
Andrej Krenker, director of project management
Consalta d.o.o.

Izmed vseh fakultet, bi posebej izpostavil in pohvalil tako za osvojeno znanje, zagnanost, kot pripravljenost za delo študente EPF– smer E-poslovanje (ter njihove mentorje in pedagoge), ki nas zmeraj pozitivno presenečajo s sposobnostjo hitrega vključevanja v delovne in razvojne procese naše delovne organizacije in osvojenimi praktičnimi znanji, ki jih naše podjetje potrebuje za delovanje na trgu… je ena izmed svetlih izjem v Slovenskem prostoru, za katero lahko trdimo, da ima izredno dober posluh za gospodarstvo in sodelovanje z njim, ter pripravo ustreznih kadrov, ki jih trg dejansko potrebuje.

bottom of page