Izobrazba za širok nabor poklicev v digitalni družbi

Katera znanja iščejo podjetja?

V času sodobne informacijske družbe je poznavanje informacijskih rešitev postalo del vseh področij poslovanja.

Na podlagi analiziranih podatkov, ki so povzeti po raziskavi objavljeni v poročilu Harvard Business Review Analytic Services Report, lahko zaključimo, da so to tudi znanja, ki jih trenutno največ primanjkuje na trgu dela. Na usmeritvah E-poslovanja (bu, bm) si že vseskozi prizadevamo podajati študentom tista znanja, ki jih primanjkuje.

Omenjena raziskava je dostopna na: https://goo.gl/T2DanR in je bila izvedena s strani podjetja Harvey Nash (London), ki se ukvarja z iskanjem in zaposlovanjem novih kadrov po celem svetu. V raziskavi  je sodelovalo 4000 direktorjev IT podjetij po svetu. Več kot polovica vprašanih (59 %) je odgovorila, da se soočajo s pomanjkanjem znanj pri njihovih zaposlenih, da bi lahko učinkovito tekmovali v globalni digitalni družbi. Že danes, še bolj pa v digitalni družbi prihodnosti bodo mnogi obstoječi poklici izginili, že danes pa se pojavlja mnogo novih poklicev na področju e-poslovanja.

Študij e-poslovanja izobražuje za poklice prihodnosti, ki se pojavljajo že danes in potrebe po katerih bodo v globalni digitalni družbi še veliko večje.

Wf_yt.PNG

Strokovnjaki za e-poslovanje in svetovalci za e-poslovanje

Skrbnik socialnih omrežij
(Social networks administrator)

Upravljalec mobilnih portalov
(Mobile portal manager)

Skrbnik za mobilno poslovanje
(Mobile business manager)

Specialist za elektronsko arhiviranje
(E-archiving specialist)

Strokovnjak za spletne strani
(Website expert)

Oblikovalec spletnih mest, intranetov in portalov
(Website, intranet and portal designer)

Specialist za informacijsko varnost
(Information security specialist)

Specialist za upravljanje vsebin (CMS)
(CMS specialist)
Podatkovni analitik

(Data Scientist)

Digitalni svetovalec
(Digital advisor)

Procesni svetovalec za e-poslovanje
(E-business process advisor)

Svetovalec za spletni marketing
(Web marketing advisor)

Specialist za digitalni marketing
(Digital marketing specialist)

Growth Hacker

Strokovnjak za računalništvo v oblaku
(Cloud computing specialist)

Nina Jambrec

Usmeritve so po mojem zelo dobro zastavljene in izvedene. Z zaposlitvijo nisem imela težav, prav tako pri samem delu in uvajanju. Ključni razlog je širina, ki ti omogoča širok nabor sodelovanja pri projektih, delu in delodajalci si želijo ljudi, s takšnimi znanji.

Luka Prah

Menim, da smer E-poslovanje zraven odlične teoretične podlage, študentom doda tudi praktična znanja … Prav ta praktična znanja in raznorazni pridobljeni certifikati, omogočijo mladim diplomantom, lažjo zaposlitev, na področju v katerem želijo delati oz. ustvarjati.

Nejc Škoberne

Usmeritev e-poslovanje je super primer kako lahko tradicionalno okolje inovira in pripravi študente na naslednjo etapo njihovega življenja. Usmeritev je izredno praktično usmerjena in podkrepljena z primeri iz poslovnega okolja. Vsak diplomant e-poslovanja ima prednost digitalnega znanja.

Please reload

Specialisti in uvajalci poslovnih informacijskih rešitev

Specialist za celovite informacijske rešitve
(ERP solutions specialist)

Svetovalec za spletne rešitve

(Web solution specialist)

Podpora uporabnikom IS

(IS support specialist)

Uvajalec informacijskih tehnologij

(Information technology implementor)

Uvajalec za SAP

(SAP implementor)

Svetovalec za SAP

(SAP advisor)

Uvajalec za MS Dynamics NAV

(MS Dynamics NAV implementor)

Svetovalec za MS Dynamics NAV

(MS Dynamics NAV advisor)

Uporabnik rešitve SAP

(SAP key user)

Uporabnik rešitve MS Dynamics NAV

(MS Dynamics NAV key user)

Uporabnik rešitve MS Dynamics CRM

(MS Dynamics CRM key user)

Uporabnik rešitve SalesForce

(SalesForce key user)

Natalija (Vinšek) Nabernik

Smer je uporabniško naravnana, se ne poglablja v tipično predstavo računalništva, kot je programiranje samih programov, temveč bolj kako te programe uporabljati pri delu ter kako jih izkoristiti za čim večjo učinkovitost v podjetjih. Smer kljub temu, da je mešanica ekonomije in računalništva ponuja osnovo, da se lahko vsak študent odloči kaj ga veseli in poglobi svoje znanje v točno določeni smeri.

Davorin Pandel

E-poslovanje je edina dodiplomska študijska smer na EPF, ki študentom da dovolj praktičnega znanja, da takoj po študiju (ali že tekom študija) pričnejo z delom na pravih projektih v gospodarstvu. Dejstvo, da nihče od mojih sošolcev ni imel težav z iskanjem zaposlitve tudi v času krize, je pravi pokazatelj kakovosti študija.

Majda Kanižaj

Sodobna usmeritev, predmetniki so zanimivi in zelo koristni (pogosti so tudi obiski gostov in strokovnjakov iz prakse). Usmeritev ponuja veliko praktičnega znanja za katero menim, da je največja konkurenčna prednost med iskanjem zaposlitve.

Please reload

Poslovni analitiki

Strokovnjak za digitalizacijo poslovnih procesov

(Business process digitization expert) 

Strokovnjak za načrtovanje poslovnih procesov

(Business process planning expert)

Strokovnjak za poslovno poročanje

(Business reporting expert)

Strokovnjak za poslovne analize

(Business analytics expert)

Strokovnjak za analiziranje velike količine podatkov (big data)

(Big data expert)

IT projektni manager

(IT project manager)

Skrbnik podatkovnih baz

(Database administrator)

Podatkovni analitik

(Data analyst)

Strokovnjak za področje BI
(Business Inteligence expert)

Petra Trafela

Po končani usmeritvi ima študent, ki je bil resnično proaktivno vpet v študij, nešteto možnosti za ali nadaljnjo izobraževanje ali zaposlitev. Usmeritev se dotika najbolj razvijajočega se področja, IT-ja, iz ekonomskih/procesnih/uporabniških vidikov. Povrh vsega študent pridobi ogromno praktičnega IT znanja, ki ga vsekakor naredi konkurenčnejšega.

Breda Lever

V srednji šoli si predstavljaš študij kot sedenje v predavalnicah, poslušanje profesorjev na predavanjih, delanje zapiskov in pripravljanje na izpite (beri: branje in učenje iz knjig) in v večini primerov je to tudi resnica. Vendar to ne velja za usmeritev E-poslovanje. Zame je bil študij na tej usmeritvi (BU, BM ) ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. Študij mi je dal res ogromno znanja na področju poslovne informatike oziroma digitalnega poslovanja, predvsem mi je bilo všeč, da smo najprej pridobili znanje, ki je bilo nato podkrepljeno s praktičnimi primeri gostov iz različnih priznanih organizacij, nato pa še seveda učenje računalniških pripomočkov (MS Office, SAP ERP, MS Dynamics NAV, MS Project, MS Visio..).

Please reload

Managerji, direktorji informatike, podjetniki

Jerneja Kušenić

Ne samo, da sem čez redna predavanja in predavanja gostov pridobila nova znanja, vsekakor so velik vtis name pustile tudi druge aktivnosti – dogodki, predavanja, strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Vsako predavanje, vsak gost, vsak obisk podjetja prinese nekaj novega. S študijsko smerjo še vedno sodelujem – seveda kot občasni predavatelj. Kaj veš, mogoče pa se srečava na kakšnem predavanju.

Miha Biruš

Bolj kot faktografsko znanje, je bilo pomembno razumevanje, kar me je prepričalo v nadaljevanje študija na podiplomski usmeritvi MIEP, ki ga sedaj uspešno usklajujem s svojo podjetniško potjo. Profesorji za nas organizirajo številne dogodke, strokovne ekskurzije, certificiranja in dodatna usposabljanja, npr. v okviru Microsoft Student Partners in IT akademije, kar nam omogoča boljši razvoj in poslovno kariero.

Please reload

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon