top of page

»Pri delodajalcih močno primanjkuje kadrov z ustreznimi digitalnimi kompetencami« - Miha Biruš

Updated: Dec 14, 2022


Miha Biruš

Miha Biruš je diplomant in magistrant študija e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Že v času študija je izstopal s svojo proaktivnostjo in samoiniciativnostjo, čemur je zvest tudi sedaj v svoji poslovni karieri. Zaposlen je kot aplikativni specialist v podjetju Rexel (prej Elektronabava d.o.o.) v Ljubljani, tako da mu izzivov zagotovo ne manjka.


Z nami je delil svoje vtise o študijskem času in vstopu v poslovni svet.


Študirali ste na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru – zakaj ste se odločili za študij poslovne ekonomije? Ste o izbiri poklica razmišljali že v srednji šoli?

Računalništvo me je navduševalo že v osnovni šoli, v gimnaziji pa sem bil aktivno vključen v vodenje projektov in delo z informacijskimi sistemi ter spoznal, da se želim s tem ukvarjati tudi profesionalno. Mnoge sem presenetil, da sem namesto študija na fakulteti za računalništvo ali nekoliko bližji ekonomski fakulteti izbral EPF, vendar me je že takrat prepričala prav usmeritev e-poslovanje.

Bili ste študent na usmeritvah e-poslovanja (dodiplomski in podiplomski študij) - Lahko v nekaj stavkih opišete, kaj vas je privedlo do tega, da ste se odločili ravno za študij e-poslovanja? Kaj je pretehtalo?

V času, ko ekonomiste nekateri gledajo kar nekoliko postrani, pri delodajalcih močno primanjkuje kadrov z ustreznimi digitalnimi kompetencami. Na usmeritvi e-poslovanje me je zato prepričalo predvsem veliko praktičnega dela s programi, ki se danes uporabljajo v vseh sodobnih podjetjih, na skoraj vseh delovnih mestih – od aplikacij Office, do celovitih informacijskih rešitev ter orodij za upravljanje odnosov strankami in poslovno poročanje.

V času, ko ekonomiste nekateri gledajo kar nekoliko postrani, pri delodajalcih močno primanjkuje kadrov z ustreznimi digitalnimi kompetencami.

Bili ste tudi prejemnik Rektorjeve nagrade za najboljši uspeh v svoji generaciji – čemu pripisujete ta izjemen dosežek, kaj je tisto, kar vas je skozi študij motiviralo?

Vsebina študija se je zelo prekrivala z mojimi obšudijskimi projekti na področju informatike in managementa. Te izkušnje iz prakse so mi prišle zelo prav pri pisanju seminarskih nalog in učenju teorije. Bolj kot ocene, me je motivirala želja po uporabnih znanjih, ki mi koristijo še danes.

Lahko izpostavite 3 stvari, ki so vam bile na študiju e-poslovanje še posebej všeč, uporabne oz. poučne?

Omenil sem že intenzivno delo s programi, s katerimi se kasneje v podjetjih prej ali slej vsi srečamo, številna predavanja gostov so nam dala vpogled v resnični svet, na dogodkih usmeritve pa smo se z nekaterimi kolegi in profesorji tako povezali, da še danes ostajamo v stikih in si izmenjujemo izkušnje.

Že med študijem ste bili zelo podjetni, udeleževali ste se obštudijskih aktivnostih, sodelovali s podjetji – kako pomemben se vam zdi ta vidik študijskih let?

Dokler sam nisi vključen v kakšen pravi projekt spremembe poslovnih procesov, uvedbe nove poslovne rešitve ali ustanovitve podjetja, je verjetno res težko razmišljati, na kaj vse je potrebno biti pri tem pozoren. Tovrstno delo mi je zato pomagalo zlasti pri razumevanju študijske snovi, študij pa pri delu. Profesorji so to prepoznali in spodbujali, s tem da sem študij vedno postavljal na prvo mesto – časa za delo je kasneje še vedno dovolj.

Ob koncu študija ste bili v vlogi, ko ste imeli več možnosti za zaposlitev – kaj je pretehtalo, da ste se odločili za trenutnega delodajalca – podjetje Elektronabava d.o.o.? Kaj je delodajalca prepričalo, da so vam ponudili priložnost?

Med študijem sem kot zunanji izvajalec v precej raznolikih organizacijah pogosto bil omejen le na delo v obsegu dogovorjenega projekta, zato sem kasneje želel področje informatike obvladovati bolj celovito in dolgoročno. Elektronabava je takrat po skoraj 70 letih delovanja ravno dobro začela z digitalno transformacijo, pripravljeni so vlagati v sodobne tehnologije, v meni pa so prepoznali strokovnost, strast do dela ter željo po napredku in reševanju izzivov, ki nam jih še vedno ne manjka.


Najboljša podjetja si želijo imeti najboljše zaposlene, za kar običajno ni dovolj opraviti le obveznih vsebin, ampak že med študijem narediti korak ali dva več od ostalih.

Kje se vidite čez 5 let? Kakšni so vaši cilji?

V Elektronabavi že načrtujemo mnoge projekte, s katerimi bomo še utrdili vlogo tehnološko naprednega in vodilnega slovenskega ponudnika elektromateriala. Tudi če me pot zanese drugam, bo moje področje delovanja verjetno ostal IT. Kot svetovalec ali direktor informatike namreč želim še naprej aktivno sodelovati pri vzpostavljanju in optimizaciji poslovnih procesov s pomočjo najnovejših informacijskih rešitev.

Pa še za konec – kaj bi kot zelo uspešen diplomant in magistrant e-poslovanja svetovali študentom Ekonomsko-poslovne fakultete?

Študij na usmeritvah e-poslovanja se je izkazal kot zelo koristen in uporaben, zato študentom priporočam, da izkoristijo vse kar ponuja – predavanja, vaje, certificiranja, projekte, dogodke, ekskurzije, ob tem pa pridobljeno znanje preizkušajo tudi v praksi. Najboljša podjetja si želijo imeti najboljše zaposlene, za kar običajno ni dovolj opraviti le obveznih vsebin, ampak že med študijem narediti korak ali dva več od ostalih.



301 views0 comments

留言


bottom of page