top of page
  • Writer's pictureIrena Šišovska Klančnik

Vedela sem, da so znanja, ki jih bom pridobila cenjena na trgu dela - Alja Polner


Alja Polner je zaključila študij E-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in je svojo študijsko pot nadaljevala na podiplomski usmeritvi Management informatike in e-poslovanja. Že v drugem letniku dodiplomskega študija je začela opravljati prakso v podjetju Better d.o.o v Ljubljani, kjer je trenutno redno zaposlena na delovnem mestu implementacijskega specialista (angl. Implementation Specialist). Njene delovne naloge so skrb za implementacijsko metodologijo sistema OPENeP, razvoj orodja za sledenje implementacije ter vodenje implementacije sistema v dveh bolnišnicah v Veliki Britaniji. Z Aljo smo se pogovarjali o tem kako je že v drugem letniku študija vedela kaj želi delati v prihodnosti, kaj meni o študiju E-poslovanja, kako je potekala njena karierna pot ter kako ji pridobljeno znanje pomaga pri opravljanju vsakodnevnih delovnih nalogah.


Kaj je bil glavni razlog, da ste se v prvem letniku dodiplomskega študija odločili za vpis na usmeritvi E-poslovanje?

V prvem letniku dodiplomskega študija lahko študentje dobimo dober vpogled v različne predmete, smeri ter izvajalce. Po uspešno zaključenem prvem letniku o izbiri druge smeri kot E-poslovanje praktično nisem razmišljala. Glavni razlog za odločitev tiči prav v moji prihodnosti. Vedela sem, da je ta smer proaktivna, da je izvajalcem mar za študente, da te ne poznajo samo kot številko. Vedela sem, da so znanja, ki jih bom pridobila cenjena na trgu dela, kjer je več kot 150 diplomantov ekonomije istočasno iskalo zaposlitev na trgu dela.


V času študija ste začeli delati prakso v takratnem podjetju Marand d.o.o (danes Better d.o.o) v Ljubljani. Lahko na kratko opišete kaj so bile vaše delovne naloge ter kako se je nadaljevala vaša karierna pot?

V drugem letniku študija, sem začela prakso pri takratnem podjetju Marand d.o.o (danes Better d.o.o) v Ljubljani. Better d.o.o je podjetje, ki razvija klinične informacijske rešitve za zdravstvo. Pridružila sem se ekipi OPENeP, ki razvija sistem za elektronsko predpisovanje in administracijo zdravil v bolnišnici. OPENeP je trenutno prisoten v Sloveniji, Veliki Britaniji, Švici in Novi Zelandiji. Podjetje me je podpiralo pri študiju, študij pa pri delu. Tako sem celo leto 3x na teden delala od doma ter hodila na fakulteto, vsaj 2x pa se peljala v Ljubljano na delo. Podjetje me je podprlo tudi pri pisanju zaključnega dela, ter me skozi celotno študijsko pot podpiralo in mi dovolilo, da izobrazbo ohranim na prvem mestu.


Začela sem kot poslovni analitik, kjer sem delala raziskave različnih trgov, ter možnosti za širitev. Že od prvega letnika fakultete sem si želela svojo poslovno pot peljati v smer implementacij poslovnih informacijskih rešitev. Podjetje Better d.o.o mi je tako omogočilo, da sledim svojim ciljem in oktobra 2019 sem postala koordinator implementacijskega projekta v bolnišnici, kar pomeni, da sem dobila možnost spremljati implementacijski projekt ter nuditi podporo partnerjem pri implementaciji. Z letom 2020 so me redno zaposlili in tako sem sprejela izziv implementacijskega specialista (angl. Implementation Specialist). Skrbim za implementacijsko metodologijo sistema OPENeP, razvijam orodje za sledenje implementacije ter vodim implementacijo sistema v dveh bolnišnicah v Veliki Britaniji.


... usmeritev E-poslovanje mi ni dala samo znanja za karierno pot, ki sem si jo zamislila, ampak tudi ogromno dodatnega znanja, ki ga lahko uporabim za pomoč sodelavcem. Študijska usmeritev E-poslovanje mi je dala širino.

Ali menite, da bi vaša karierna pot bila takša, če se ne bi odločili za študij E-poslovanja?

Seveda moja karierna pot ne bi bila takšna, če se ne bi odločila za to smer. Vso pridobljeno znanje mi koristi pri nalogah, ki jih dobim na podjetju. Čeprav se sama fokusiram na implementacijo ter implementacijsko metodologijo, sem tako lahko pomagala sodelavcem z kreiranjem spletne strani, saj sem med študijem dobila dovolj znanja, pomagala sem pri pripravi excelovih tabel za prodajo, analitiko spletnih strani, SEO optimizacijo, pomagala sem pri implementaciji MS Teams ... skratka, usmeritev E-poslovanje mi ni dala samo znanja za karierno pot ki sem si jo zamislila, ampak tudi ogromno dodatnega znanja, ki ga lahko uporabim za pomoč sodelavcem. Študijska usmeritev E-poslovanje mi je dala širino.

190 views0 comments

Comments


bottom of page