top of page
  • Writer's pictureIrena Šišovska Klančnik

Gostujoče predavanje: Revizija informacijskih sistemov

Ob koncu zimskega semestra je na Katedri za e-poslovanje v okviru predmeta Informacijski management (un) gostoval g. Tadej Kosmačin iz Pošte Slovenija, ki mu je senat EPF podelil naziv gostujočega strokovnjaka. V preteklem tednu je g. Kosmačin ponovno gostoval na naši Katedri in je študentom pri predmetu Management informatike (mag) predstavil tematiko revizije informacijskih sistemov.


G. Kosmačin je v Pošti Slovenije zaposlen kot revizor informacijskih sistemov in ima pridobljen naziv CISA . Na predavanju je predstavil kaj revizija informacijskih sistemov je in kako v podjetjih poteka. Predstavil je podlage za revizijo informacijskih sistemov, ki jih je postavila mednarodna organizacija ISACA in podlage, ki jih opredeljuje Slovenski Inštitut za revizijo. Pojasnil je, da je revizor informacijskih sistemov reguliran poklic, ki ga urejajo okvirji omenjeni zgoraj, s čimer je povezan naziv CISA in podobni nazivi. V predavanju je podrobneje opisal postopek izvedbe revizije od njegovega načrtovanja do dejanske izvedbe. Naštel in pojasnil je področja revizije informacijskih sistemov in podrobneje analiziral nekaj primerov revizije informacijskih sistemov. Pri tem se je usmeril v njihov dejanski potek, probleme in izkušnje.

Povežite se z nami preko: Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn ali obiščite spletno mesto Katedre za e-poslovanje.


Katedra za e-poslovanje

Comments


bottom of page