top of page
  • Writer's pictureKatedra za e-poslovanje

Podiplomski študenti E-poslovanja uspešno do mednarodnega certifikata Proces Modeling with ARIS 📜

Kot člani združenja Software AG University Relations smo na Katedri za e-poslovanje tudi v letošnjem študijskem letu pridobili brezplačno licenco za uporabo rešitve ARIS Cloud, ki je ena izmed vodilnih rešitev za celovito upravljanje procesov skozi enotni sistem upravljanja podjetja. Uporablja se za celovito modeliranje poslovnih procesov v podjetjih. Rešitev ARIS Cloud so podiplomski študenti usmeritve Management informatike in E-poslovanja spoznali na predavanjih predmeta Strateški vidiki informatizacije poslovanja (mag), na vajah pa so v zimskem semestru imeli možnost praktično delati z rešitvijo ARIS Cloud. Omenjeno članstvo študentom omogoča dostop do brezplačnih gradiv in spoznavanje rešitve ARIS Cloud ter tudi možnost pridobitve certifikata (slika spodaj).Tako si je v letošnjem letu oz. v mesecu marcu na podlagi opravljenih vaj kot del obveznosti pri tem predmetu certifikat pridobilo 21 podiplomskih študentov - ČESTITAMO!👏🏻🏆


Certifikati in potrdila, ki jih študenti pridobijo tekom študija jim pomagajo pri prijavah na razpise za delo, saj potrjujejo njihova znanja in veščine.


Povežite se z nami preko: Facebook, Instagram in LinkedIn ali obiščite spletno mesto Katedre za e-poslovanje.Katedra za e-poslovanje

23 views0 comments

Comments


bottom of page