top of page
  • Writer's pictureKatedra za e-poslovanje

Reportaža dogodka: Trendi in kariera na področju poslovnih informacijskih rešitev Microsoft Dynamics

V ponedeljek, 8. januarja 2024 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal tradicionalni dogodek »Trendi in kariera na področju poslovnih informacijskih rešitev Microsoft Dynamics«, organiziran s strani Katedre za e-poslovanje in v sodelovanju s podjetjem Microsoft Slovenija in njihovima partnerskima podjetjema BE-terna in Business Solutions, ter podjetjem Adecco.


Po uvodnem pozdravu predstojnika katedre za e-poslovanje dr. Sama Bobka, je zbranim študentom spregovorila generalna direktorica Microsoft Slovenija, ga. Barbara Domicelj. Izpostavila je vlogo poslovne informatike v sodobnem svetu in položaj poslovnih informacijskih rešitev Microsoft v Sloveniji in širše. Podala je tudi pogled naprej, kjer Microsoft igra eno vodilnih vlog na področju umetne inteligence, ki se vztrajno in prodorno uveljavlja kot ena od prodornejših smeri razvoja v prihodnjih letih. Sledil je njen sodelavec g. Urban Jovanovič, ki je zadolžen za prodajo rešitev Microsoft Power Platform na trgih JV Evrope. Predstavil je kratek pregled razvoja poslovnih informacijskih rešitev - od prvih verzij ERP rešitev do sedanjih in bodočih pripomočkov, ki sedaj praviloma že vsi vključujejo tudi podporo umetni inteligenci. Poudaril je pomen poznavanja poslovnih rešitev Microsoft in dejstvo, da je tržni delež njihovih rešitev v regiji zelo visok, kar pomeni konkurenčno prednost študentov, ki imajo tovrstna znanja.Oba sta pohvalila tudi letošnje prejemnike certifikatov o poznavanju rešitev Microsoft Dynamics BC in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, ki jih izdajamo v sodelovanju s podjetjem Microsoft Slovenija. Certifikati potrjujejo pridobljena znanja s področja rešitev Dynamics, ki jih študenti pridobijo v okviru smernih predmetov dodiplomskega študija e-poslovanja.


Predavanje sta nadaljevala ga. Iza Furlan (kadrovski oddelek) in g. Rok Žganjar (aplikacijski svetovalec v NAV & BC) iz podjetja BE-terna. Študentom sta predstavila podjetje BE-terna in njihovo ponudbo, ter organiziranost. Povedala sta, da je podjetje BE-terna dejavno na 28 različnih lokacijah v 10 različnih državah v regiji, in da so do sedaj izvedli že več kot 2900 uspešnih projektov. S pridružitvijo Pipolu, ki je del Telefonice Tech, širijo svoja znanja na področju rešitev Dynamics 365 v več kot 85 državah po svetu. Študentom sta pojasnila, kdo je aplikacijski svetovalec, ter kakšno funkcijo opravlja v podjetju, ter na koncu predstavila tudi možnosti zaposlitve, ter kaj spada v "paket" zaposlitve v podjetju BE-terna.

Sledilo je predavanje, ki so ga vodili gostujoči strokovnjaki iz podjetja Business Solutions - g. Mirko Draškovič, ga. Marjetka Hostnik in g. Teo Toplak. Podjetje Business Solutions je vodilni ponudnik poslovnih informacijskih rešitev Microsoft v regiji - pokrivajo celotno regijo: Nova Gorica, Ljubljana, Maribor, Celje, Zagreb (hr) in Beograd (srb). Z njihovimi informacijskimi rešitvami lahko v celoti podprejo vse poslovne procese v podjetju.

Ga. Marjetka Hostnik je študentom predstavila področja delovanja podjetja Business Solutions, ter izpostavila razloge, zakaj se zaposliti oz. začeti kariero znotraj področja rešitev Microsoft Dynamics. Ob koncu je sledil tudi pogovor z g. Teom Toplakom, ki je študiral e-poslovanje na EPF, in je povedal, kako je potekalo njegovo delo, ko je pričel v podjetju delati kot študent, ter kako je videti njegov dan sedaj, ko je v podjetju redno zaposlen. Izpostavil je, da je imel vseskozi veliko podporo s strani podjetja in mentorjev, tako da je usklajevanje delovnih in študijskih obveznosti na ta način veliko lažje.

Na koncu sta se zbranim študentom predstavila predstavila gosta g. Damir Battisti in ga. Leonela Domitrovič iz podjetja Adecco. Podjetje Adecco H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o. je del velike mednarodne skupine Adecco Group AG, vodilnega svetovnega podjetja za upravljanje storitev na področju zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri, ki je na slovenskem trgu prisotno od leta 2000.

S široko mrežo lokalnih poslovalnic po vsej Sloveniji, z najboljšimi tehnološkimi rešitvami, z nenehnim nadgrajevanjem in uvajanjem novih storitev v njihovem podjetju, zagotavljajo izbor najustreznejših kandidatov za vse vrste del. G. Battisti je študentom predstavil zaposlitvene priložnosti na področju poslovne informatike in e-poslovanja v Sloveniji in v svetu. Svetoval jim je, naj si v življenju upajo, naj izstopajo, naj se prijavljajo na razpise za delo, saj bodo le tako opaženi in bodo našli zaposlitev, ki jim bo ustrezala in katero bodo z veseljem opravljali. ga. Domitrovič je predstavila, na kaj morajo kot iskalci zaposlitve biti pozorni študentje in da je vsaka zaposlitvena izkušnja lahko dobrodošla na njihovi nadaljnji poti. Tudi zavrnitve, so lahko dober vir informacij in podlaga za uspeh v bodoče.


Skupno sporočilo vseh je bilo, da je na trgu delovne sile veliko pomanjkanje kadrov z znanji poslovne informatike in e-poslovanja, ter da z veseljem čakajo nove generacije diplomantov, ki bodo pomagale zapolniti vrzel. Nas pa veseli, da diplomantom in magistrantom študija e--poslovanje nudimo aktualna in sodobna znanja.

Povežite se z nami preko: Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn ali obiščite spletno mesto Katedre za e-poslovanje.
Lep pozdrav,

Katedra za e-poslovanje


留言


bottom of page