top of page

Predstavljamo partnerska podjetja: Techology Evaluation Centers


Technology Evaluation Centers logo

Katedra za e-poslovanje je leta 2016 podpisala sporazum s podjetjem TEC in tako postala članica »TEC Software Evaluation Campus Program«. Program omogoča sodelujočim dostop do podatkovnih virov podjetja (študije primerov, bele knjige, raziskave ipd.), hkrati pa pridobijo dostop do spletnega orodja za podporo postopku izbire poslovnih informacijskih rešitev TEC Advisor.

Vsebine vključujemo v pedagoški proces smernih predmetov, na voljo so tudi študentom e-poslovanja kot gradivo pri pripravi seminarskih nalog in zaključnih del.


Na podiplomskem študiju e-poslovanja v okviru smernega predmeta Poslovne informacijske rešitve (MAG) se študenti spoznavajo s postopki izbire poslovnih informacijskih rešitev in z metodologijami uvajanja le-teh. Pri vajah predmeta spoznajo orodje TEC Advisor, ki je namenjeno celoviti podpori postopkom izbire poslovnih informacijskih rešitev.

Technology Evaluation Centers (TEC) je globalno svetovalno podjetje, specializirano za svetovanje v postopkih izbire poslovnih informacijskih rešitev. Po svetu imajo preko 3,5 milijona uporabnikov, upravljajo pa z obsežno podatkovno bazo s podrobnimi informacijami o preko 1000 vodilnih poslovnih informacijskih rešitvah.

Poveži se z nami preko: Facebook, Instagram in LinkedIn ali obiščite spletno mesto Katedre za e-poslovanje.

Možgančki, e-poslovanje

124 views0 comments

Comments


bottom of page