top of page
  • Writer's pictureKatedra za e-poslovanje

Gostujoče predavanje: SAP SuccessFactors (ga. Stanarević, Itelis d.o.o.)


V tem semestru je v okviru predmeta Uvajanje celovitih informacijskih rešitev (UN) pri nas gostovala ga. Majda Stanarević (SAP HCM svetovalka) iz podjetja Itelis d.o.o. s predavanjem o kadrovskem informacijskem sistemu v oblaku SAP SuccessFactors. Ga. Stanarević predava na študiju e-poslovanja že nekaj let in je tudi nosilka naziva gostujočega strokovnjaka na EPF, ki ga podeljuje priznanim strokovnjakom iz prakse senat fakultete. Veseli nas tudi dejstvo, da je Ga. Stanarević naša bivša diplomantka, saj je na EPF končala študij e-poslovanja.

Na predavanju je v uvodu bilo govora o SAP rešitvah in povezanosti med posameznimi moduli v okviru SAP okolja. Kadrovska funkcija v podjetju je ena od osnovnih funkcij in je kot taka tudi tesno povezana z ostalimi moduli informacijskega sistema. Če je temeljna kadrovska funkcionalnost del osnovnega SAP okolja, pa je nadgradnja v uporabi SAP SuccessFactors informacijske rešitve v oblaku. Za sodobno upravljanje kadrovskih podatkov je potrebno imeti sodobno informacijsko podporo. SAP SuccessFactors podpira osnovne HR funkcije, kot so kadrovska evidenca, organizacijski management, obračun plač, časovni management. Poleg tega, pa je nadgrajena tudi z upravljanjem talentov (Talent Management), ki vključuje podporo rekrutiranju, usmerjanju, učenju, ciljem in delovnim rezultatom, nagrajevanju in razvoju. Poleg tega prinaša napredne HR analize in poročanje, možnosti povezovanja s socialnimi omrežji, mobilno aplikacijo in še več. Študenti so s predavanjem dobili podroben vpogled v sodobno upravljanje s kadri in informacijsko podporo kadrovskih procesov. SAP SuccessFactors zagotovo omogoča celovito upravljanje kadrovskih opravil v sodobnih organizacijah.

Podjetje Itelis d.o.o. je del skupine Actual IT, in skrbi za implementacijo, delovanje SAP rešitev in izvajanje podpore ter pomoči SAP uporabnikom v preko 100 podjetjih v Sloveniji. S SAP ekipo, ki danes šteje več kot 40 visoko usposobljenih in certificiranih SAP svetovalcev z dolgoletnimi izkušnjami na področju SAP storitev, so venomer usmerjeni v sodelovanje in razvoj. Itelis je tudi član združenja United VARS, ki je največji SAP-ov partner na svetu, kar nam omogoča nuditi SAP podporo slovenskim podjetjem po celotnem svetu.


Povežite se z nami preko: Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn ali obiščite spletno mesto Katedre za e-poslovanje.

Lep pozdrav, Katedra za e-poslovanje

Comments


bottom of page