top of page

Predstavitev Microsoft Word 2019

Kaj je Microsoft Word?

Microsoft Word 2019, v nadaljevanju Word, je Microsoftov računalniški program za urejanje besedila. Prvotna različica je bila zapisana leta 1983 za IBM PC in operacijski sistem DOS. Microsoft Word 2019 je vključen v pisarniški paket Microsoft Office. Word delimo na osnovni in napredni. V tem delu se bomo bolj posvetili osnovni različici programa.

Predstavitev MS Word 2019
Microsoft_Word_Logo.png

Zakaj se uporablja?

Word je priljubljen program za obdelavo besedil, saj je dokaj preprost za uporabo. Kot vemo, se najpogosteje uporablja predvsem za ustvarjanje dokumentov, kot so pisma, brošure, učne dejavnosti, testi, kvizi in tudi domače naloge učencev. Word ponuja veliko preprostih, vendar nadvse uporabnih funkcij, ki olajšajo učenje in delo.

Kako lahko certificiramo svoje znanje iz Word-a?

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je z letom 2007 postala uradni Microsoftov izpitni center, v okviru katerega je mogoče dobiti uradno priznane pripomočke Microsoft Office Specialist, med katere spada tudi pridobitev certifikata tako za Word osnovni kot tudi napredni.

Youtube.webp
Kaj so novosti v MS Word 2019

Kaj so novosti v Microsoft Word 2019?

Besede, besedne zveze ali stavke lahko prevedemo v drug jezik s pomočjo Microsoft Translator (prevajalnik). In sicer na zavihku Pregled izberemo gumb Prevedi. Lahko izbiramo med dvema možnostma, in sicer Prevedi izbor, kjer se prevedejo samo določene besede in Prevedi dokument, kjer prevedemo celotni dokument. Ob kliku na prvo možnost se na desni strani odpre okno, ki prevede besedilo v izbran jezik.

novo.png

Novost!

image157.jpg
image158.png
Pomembno.jpg

Pomembno!

Na zavihku Pregled izberemo gumb Glasno branje. Word namesto nas prebere besedilo v dokumentu na glas in poudari besedilo med branjem.

Word 2019 podpira tudi matematično sintakso LaTeX za ustvarjanje in urejanje matematičnih enačb. Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Enačba. Ko to naredimo se na traku prikaže nov zavihek Enačba, kjer je ena izmed možnosti tudi sintaksa LaTeX.

image160.png
image162.png

V dokumente lahko dodamo ikone ali druge razširljive vektorske grafike, prav tako jim lahko spremenimo barvo, uporabimo različne učinke in jih prilagodimo svojih potrebam. Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Ikone ter vstavimo poljubno ikono (spodnja slika tiskalnika je ikona). Ko z miško kliknemo na ikono se prikaže nov zavihek Grafična oblika zapisa, znotraj katerega lahko spremenimo sloge grafike, polnilo, oris itd.

image164.png
image167.jpg

Word 2019 omogoča tudi preprosto vstavljanje 3D modelov, ki jih lahko zavrtimo tudi za 360 stopinj (to je omogočeno tudi našim bralcem). Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb 3D modeli (na sliki označen z rdečim krogcem) ter poljubnega vstavimo (v našem primeru prenosnik).

image170.png
image168.png

Preverjevalnik dostopnosti (angl. The Accessibility Checker) je boljši kot kdaj koli prej, s posodobljeno podporo za mednarodne standarde in priročnimi priporočili, da bodo vaši dokumenti bolj dostopni invalidom.

image173.png

Zvočni učinki lahko izboljšamo svojo produktivnost v programu Microsoft Office z zagotavljanjem zvočnih signalov. Vklopimo lahko zvočne signale, ki nas bodo vodili med delom. Na zavihku Datoteke izberemo na levi strani gumb Možnosti ter nato Središče za dostopnost. Obkljukamo kvadratek pred napisom Odzovi se z zvokom.

image175.png

Namesto neprekinjenega drsenja, lahko listamo po straneh kot knjiga. Če imamo zaslon na dotik, lahko kar s prstom prelistamo dokument. V primeru, da zaslona na dotik nimamo, se lahko prestavljamo s pomočjo vodoravnega drsnika. Na zavihku Ogled izberemo gumb Z ene strani na drugo, ki ustvari pogled dokumenta prikazanega na spodnji sliki.

image177.png
image178.png

Odpočijte si oči. Microsoft Word 2019 omogoča prilagoditev razmika med besedilom, širino stolpca in barvo strani. In sicer Word 2019 ponuja različne funkcije za pomoč ljudem, ki težje berejo običajno besedilo na zaslonu iz kateregakoli razloga. Na zavihku Ogled izberemo gumb Orodja za učenje. Odpre se nov zavihek Orodja za učenje, kjer lahko izbiramo med različnim naborom gumbov, kot je širina stolpcev, barva strani, razmik med besedilom itd.

image181.png

Prilagodljiv prenosni komplet pisal (tudi svinčnikov) vam omogoča, da v svoj dokument pišete na naraven način. Označite lahko nekaj pomembnega, narišete, pretvorite črnilo v obliko itd. na zavihku Datoteka izberemo na levi strani gumb Možnosti ter nato Prilagoditev traku. Na desni strani obkljukamo kvadratek pred napisom Risanje (na spodnji sliki označeno z rdečim krogcem). Na orodni vrstici se odpre novi zavihek Risanje, kjer lahko napišemo, narišemo ali izbrišemo poljubno stvar.​​

image182.png
image184.png
Picture1.png

Sedaj lahko Office temo tudi zamenjamo na črno barvo, ki je ena izmed možnosti v naboru. To lahko naredimo na zavihku Datoteka, kjer na levi strani izberemo gumb Možnosti ter pod razdelkom Splošno kliknemo na spustni seznam Officeova tema. Na spodnji sliki lahko vidimo ves nabor tem.

image190.jpg
Oblikovanje besedila

Oblikovanje besedila

Kako lahko nastavimo osnovno oblikovanje?

Na zavihku Osnovno lahko nastavimo različne tipe pisav, velikost črk, krepko, ležeče, podčrtano, prav tako lahko izberemo poljubno barvo pisave.

image004.jpg

Kako nastavimo samo velike črke?

Na zavihku Osnovno lahko kliknemo na puščico v desnem spodjem kotu (označeno z rdečim krogcem na spodnji sliki). Odpre se novo okno, v katerem obkljukamo kvadratek pred Samo velike črke.

image006.png
image008.jpg

Kako nastavimo razmik med znaki?

Na zavihku Osnovno stisnemo puščico v spodnjem desnem kotu (označeno z rdečim krogcem na spodnji sliki).

image009.png

Odpre se novo okno, kjer stisnemo na zavihek Dodatno. Na tem zavihku lahko nastavimo razmik med znaki, in sicer možnosti so Navaden, Stisnjen ali Razširjen, nato pa desno nastavimo poljubno število za željen razmik med znaki.

image011.jpg

Na zgornji sliki je razmik med znaki nastavljen na Razširjeno, Za: 2 pt. Kor primer lahko vidimo na imenu Microsoft Word (spodaj). Prva alineja je napisana brez razmika, druga pa z razmikom.​

Picture2.png

Kako oblikujemo besedilo z uporabo slogov?

Na zavihku Osnovno lahko pod rubriko Slogi nastavimo različne vrste slogov. Lahko kreiramo novi slog, ali spremenimo obstoječega. 

Youtube.webp
image012.png

S klikom na znak, ki je na zgornji sliki označen z rdečim krogcem, lahko ustvarimo nov slog.

image015.jpg

Z desnim klikom na katerikoli slog v izboru, pa lahko slog poljubno spremenimo. 

Youtube.webp
image017.jpg

Kako lahko besedilo oštevilčimo?

Na zavihku Osnovno imamo pod rubriko Odstavek več možnosti za oštevilčenje besedila. In sicer, besedilo lahko označujemo z znaki ali s števili, črkami. 

image019.png

Če izberemo prvo možnost (Vrstične oznake), se pojavi seznam (odspodaj), kjer izberemo želeno oznako.

slika.png

Ob kliku na možnost Določi novo oznako lahko dodamo poljuben simbol ali sliko.

slika2.png

Če izberemo drugo izmed možnosti (Oštevilčenje), se prikaže seznam (odspodaj), kjer lahko izberemo, kako naj bo oštevilčenje prikazano. Izbiramo lahko med številkami (arabskimi, rimskimi) ali črkami.

slika3.png

Ob kliku na možnost Določi novo obliko števil se odpre novo okno, kjer lahko določimo poljubno obliko oštevilčenja.

Picture4.png

Če pa izberemo zadnjo izmed možnosti (Večravenski seznam), se prikaže seznam (odspodaj), ki je primeren predvsem za delo z naslovi in podnaslovi, da nato s pomočjo tega naredimo kazalo vsebine.

Youtube.webp
Picture5.png

Ob kliku na možnost Določi nov večravenski seznam se odpre novo okno (odspodaj), kjer določimo poljubni večravenski seznam.

Picture6.png

Ob kliku na možnost Določi nov slog seznama, lahko seznamu določimo poljuben slog, ki ga želimo uporabljati v svojem dokumentu.

Picture7.png
Urejanje podatkov v stolpcih in tabelah

Urejanje podatkov v stolpcih in tabelah

Kako lahko besedilo oblikujemo v dveh stolpcih?

Na zavihku Postavitev izberemo gumb Stolpci, ki omogoča, da besedilo razvrstimo v stolpce. Izbiramo lahko med več možnostmi. 

Youtube.webp
image021.jpg

Če v zgornjem seznamu kliknemo na možnost Več stolpcev, se odpre novo okno, kjer lahko nastavimo tudi širino in razmik med stolpci, če želimo to postavitev uporabljati čez cel dokument ali ne, prav tako je prikazan predogled, torej kako bo ta postavitev izgledala v dokumentu.

Picture8.png

Kako lahko vstavimo tabelo?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Tabela, kjer lahko označimo število vrstic in stolpcev, ki jih želimo imeti v tabel. 

Youtube.webp
image023.jpg

Drug način, kako naredimo tabelo je, da na zgornjem seznamu izberemo možnost Vstavi tabelo. Odpre se novo okno, kjer lahko vpišemo želeno število stolpcev in vrstic. Določimo lahko tudi fiksno širino stolpcev.

Picture9.png

Kako lahko vstavimo hitre tabele?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Tabela (enako kot prej) ter nato izberemo možnost Hitre tabele (označeno s rdečim krogcem). 

Youtube.webp
image024.png

Ko izberemo možnost Hitre tabele, se pojavi seznam tabel, ki jih lahko ustavimo v Word-u brez kakršnegakoli dela (s klikom na hitro tabelo). Spodnja tabela je ena izmed možnosti hitrih tabel.

Picture10.png

Kako lahko tabelo narišemo?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Tabela (enako kot prej) ter nato izberemo možnost Nariši tabelo (označeno s rdečim krogcem).

image026.png

Kako oblikujemo tabelo s slogi tabel?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Tabela, kjer tabelo označimo ali preko možnosti Vstavi tabelo izberemo, koliko stolpcev ali vrstic želimo imeti (za naš primer izberemo 5 stoplcev in 3 vrstice). Ko imamo tabelo vstavljeno (nanjo moremo tudi klikniti) se pojavi nov zavihek Načrt tabele, kjer imamo nabor različnih slogov tabel. Za več predlogov stisnemo na puščico v desnem kotu (na sliki označeno z rdečim krogcem). 

Youtube.webp
image029.png
image031.jpg

Na zgornji sliki lahko vidimo, da je nabor slogov velik. Izberemo slog, ki nam je najbolj všeč. Spodnja tabela je oblikovana s slogom Tabela – mreža 4 (poudarek 4).

Picture11.png
Vstavljne in urejanje grafičnih elementov

Vstavljanje in urejanje grafičnih elementov

Kako vstavimo in uredimo slike?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Slike, ki omogoča vstavitev slike iz naprave, slike iz zbirke ali spletne slike. V tem primeru bomo vstavili sliko iz naprave. 

Youtube.webp
image033.jpg

Ko sliko vstavimo jo začnemo urejat. Da lahko sliko uredimo, moramo nanjo klikniti tako, da se prikaže kvadrat okoli slike. Ko to naredimo se pojavi novi zavihek Oblikovanje slike. Tako lahko sliko prilagodimo, določimo slog slike, dodamo barvo obrobe, različne učinke itd.

image034.png

Kako vstavimo videoposnetke iz spleta?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Spletni videoposnetek. Ko na gumb stisnemo, se pojavi novo okno, kamor moramo prilepiti spletno povezavo (URL) videoposnetka.

image037.jpg
image038.png

Kako vstavimo obliko, kot je krog, pravokotnik itd.?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Oblike. Nabor oblik je zelo velik. Ko obliko narišemo npr. krog, se pojavi nov zavihek Oblika zapisa oblike, kjer lahko nastavimo različne sloge oblik, spremenimo barvo, oris in polnilo itd.

image041.jpg

Kako vstavimo vodni žig?

Na zavihku Načrt izberemo gumb Vodni žig ter nato Vodni žig po meri. Pojavi se novo okno, kjer lahko določimo sliko za vodni žig ali besedilo (v našem primeru Microsoft Word). Besedilu lahko nastavimo poljubno pisavo, velikost, barvo idr.

image043.jpg
image044.png

Kako vstavimo WordArt besedilo?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Vstavite slog WordArt (diagonalna črka A v desnem kotu) ter izberemo poljuben učinek. Spodaj je prikazan primer uporabe WordArt besedila. 

Youtube.webp
image048.jpg
Picture12.png
Vstavljanje in urejanje diagramov

Vstavljanje in urejanje diagramov

Kako ustvarimo diagrame?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb SmartArt (označen z rdečim krogcem na sliki). Odpre se novo okno, kjer lahko izbiramo med različnimi oblikami diagrama, in sicer seznam, proces, krožna, hierarhija itd.

Youtube.webp

Kako vstavimo

SmartArt?

image049.png
image051.png

Kako uredimo diagram SmartArt?

Po tem, ko diagram SmartArt ustvarimo (v prejšnji točki), ga lahko uredimo. Na ustvarjen diagram stisnemo, da se pojavi okvir okoli diagrama, tako se prikažeta nova zavihka Načrt SmartArt in Oblika, kjer ga lahko uredimo in oblikujemo.

image053.png

Kako vstavimo slikovne diagrame?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb SmartArt in nato znotraj okna gumb Slika. Pojavi se diagram, v katerega lahko neposredno vstavljamo slike s klikom na ikono slik.

image055.png

Vstavljanje in urejanje grafikonov

Kako vstavimo grafikon?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Grafikon. Ko gumb izberemo se odpre novo okno, kjer lahko izbiramo med različnimi vrstami grafikonov. In sicer stolpčni, črtni, tortni, palični, ploščinski itd.

Vstavljanje in urejanje grafikonov
Youtube.webp

Kako vstavimo

grafikon?

image057.png
image059.png

Kako uredimo grafikone?

Ko izberemo poljubni grafikon (v prejšnji točki), ga lahko uredimo. Ko stisnemo na grafikon se pojavita dva nova zavihka, Načrt grafikona in Oblika. Znotraj zavihka Načrt grafikona lahko spreminjamo sloge grafikona, barve, dodamo nove grafikone itd. Na zavihku Oblika pa lahko vstavimo različne oblike, spremenimo slog barve idr.

image061.png
Povezave do informacij in vsebin

Povezave do informacij in vsebin

Kako vstavimo hiperpovezavo?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Povezava. Odpre se novo okno, kjer lahko vstavimo naslov (URL) neke spletne strani, kamor želimo, da ob kliku na besedo, sliko, preidemo. Prav tako lahko vstavimo povezavo znotraj dokumenta, torej da na koncu dokumenta vstavimo povezavo na neko besedo, ki nas bo vrnila na prvo stran, ali pa vstavimo povezavo na določen e-mail naslov. 

Youtube.webp
image063.png
image065.png

Kako vstavimo zaznamek?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Zaznamek. Odpre se novo okno, kjer določimo ime zaznamka ter nato stisnemo gumb Dodaj

Youtube.webp

Kako vstavimo

zaznamek?

image067.png
image069.png

Kako vstavimo navzkrižno sklicevanje?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Navzkrižno sklicevanje. Odpre se novo okno, kjer izberemo vrsto sklicevanja ter kam bomo to sklicevanje vstavili.

image071.png
image073.png

Kako vstavimo datum in uro?

Na zavihku Vstavljanje izberemo gumb Datum in Ura (označen z rdečim krogcem na sliki). Odpre se novo okno, kjer izberemo, katero obliko želimo, da se prikaže v dokumentu.

image075.png
image077.png
Spajanje dokumentov

Spajanje dokumentov

Kako spojimo dokumente s pomočjo čarovnika?

Na zavihku Pošiljanje izberemo gumb Začni spajanje dokumentov ter nato Čarovnik za spajanje dokumentov po korakih. Kjer skozi korake spojimo dokument (koraki se prikažejo desno v dokumentu).

image080.jpg
Picture13.png

V prvem koraku izberemo vrsto dokumenta, ki ga želimo spojit (v tem primeru bomo izbrali možnost Pisma).

V drugem koraku izberemo začetni dokument, in sicer možnosti so Uporabi trenutni dokument, Začni iz predloge ali Začni iz obstoječega dokumenta (v tem primeru bomo uporabili Uporabi trenutni dokument).

Picture14.png

V tretjem koraku izberemo prejemnike, in sicer lahko izbiramo med Uporabite obstoječ seznam, Izberite iz Outlookovih stikov ali Vnesite nov seznam (v tem primeru bomo uporabili Uporabite obstoječ seznam).

Picture15.png

V četrtem koraku napišemo pismo, v katerega lahko dodamo podatke, kot so Naslovni blok, Pozdravna vrstica, Elektronska poštnina idr.

Picture16.png

V petem koraku imamo možnost, da pismo pregledamo ter naredimo kakršnekoli spremembe pred koncem.

Picture17.png

V šestem oz. zadnjem koraku se spajanje dokonča, pride do spajanja dokumentov za izdelavo (v našem primeru) pisem. Spojene dokumente lahko nato natisnemo ali pa urejamo.

Picture18.png

Kako spojimo dokumente za pismo?

Na zavihku Pošiljanje izberemo gumb Začni spajanje dokumentov, nato izberemo možnost Pisma (na sliki označeno z rdečim krogcem). 

Youtube.webp
image081.png

Ko izberemo to možnost, nato na zavihku Pošiljanje izberemo gumb Izberi prejemnike, kjer lahko izbiramo med Vnašanje novega seznama, Uporabi obstoječi seznam ali Izberi med Outlookovimi stiki.

image084.jpg
Upravljanje z dokumenti

Upravljanje z dokumentom

Kako dodamo pripombe?

Na zavihku Pregled izberemo gumb Nova pripomba. Na desni strani dokumenta lahko nato vnašamo pripombe, ki se nanašajo na določen del v dokumentu.

image086.jpg

Na spodnji sliki lahko vidimo, kako se pripomba izpiše na desni strani, kamor lahko vstavimo poljubno besedilo, prav tako pa pripomba označi, na kateri del besedila v dokumentu se nanaša (v tem primeru, ko se z miško približamo pripombi na desni strani, se ozadje besede »dokumentu« obarva v sivo).

image088.jpg

Kako sledimo in upravljamo spremembe v dokumentu?

Na zavihku Pregled izberemo gumb Sledi spremembam, kjer lahko izbiramo med gumboma Sledi spremembam in Zakleni sledenje. 

Youtube.webp
image090.jpg

Sledene spremembe odstranimo tako, da na zavihku Pregled izberemo gumb Zavrzi.

image092.jpg

Kako primerjamo dva dokumenta med seboj?

Na zavihku Pregled izberemo gumb Primerjaj, kjer lahko izbiramo med možnostma Primerjaj, ki omogoča primerjavo dveh različic, ali Združi, ki omogoča združitev dveh dokumentov v enega. V tem primeru bomo izbrali možnost Primerjaj.

Youtube.webp
image094.jpg

Ko izberemo možnost Primerjaj, se odpre novo okno, kamor vstavimo izvirni in pregledan dokument. Dokumenta se tako med sabo primerjata.

image095.png

Kako zaščitimo dokument z geslom?

Na zavihku Datoteka izberemo gumb Informacije ter nato Zaščita dokumenta. Odpre se seznam, kjer izberemo možnost Šifriraj z geslom. Odpre se novo okno, kamor vpišemo poljubno geslo, ki ga uporabimo vsakič, ko odpremo dokument.

image098.jpg
image100.png

Kako nastavimo omejitev urejanja dokumenta?

Na zavihku Datoteka izberemo gumb Informacije ter nato Zaščita dokumenta. Odpre se seznam, kjer izberemo možnost Omeji urejanje. Na desni strani se odpre novo okno, kjer lahko nastavimo omejitev oblikovanja, omejitev urejanja ter nato potrdimo uveljavitev.

image102.jpg
image103.png
Vstavljanje kazal

Vstavljanje kazal

Kako vstavimo kazalo vsebine?

Na zavihku Sklici izberemo gumb Kazalo vsebine ter nato možnost Kazalo vsebine po meri. Odpre se novo pogovorno okno, kjer lahko nastavimo obliko kazala in ravni, ki želimo, da jih kazalo vključuje. 

Youtube.webp
image106.jpg
image107.png

Kako vstavimo kazalo grafičnih elementov?

Na zavihku Sklici izberemo gumb Vstavi napis, kjer lahko izbiramo med oznakami Slika, Figure, Enačba in Tabela. Nato na zavihku Sklici izberemo gumb Vstavi kazalo slik, kjer nastavimo želeno obliko in oznako napisa. 

Youtube.webp
image109.png
image111.png
Viri in literatura

Viri in literatura

Kako navedemo vire v besedilu?

Na zavihku Sklici izberemo gumb Vstavi citat, odpre se seznam, kjer izberemo možnost Dodaj nov vir. Odpre se novo okno Ustvari vir, kjer izberemo vrsto vira, ki ga želimo vstaviti v besedilo (v našem primeru Dokument s spletnega mesta) ter nato vstavimo pripadajoče podatke.

Youtube.webp
image114.jpg
image115.png

Ko imamo vir/citat že v besedilu, ga lahko tudi uredimo. In sicer na citat kliknemo z desno miškino tipko in izberemo možnost Uredi citat. Odpre se novo okno (prikazano na sliki spodaj).

image117.png

Kako navedemo vire v seznamu virov?

Na zavihku Sklici izberemo gumb Bibliografija ter nato možnost Vstavi bibliografijo.

image120.jpg
Zavihek Razvijalec

Zavihek razvijalec

Kako prikažemo zavihek Razvijalec na traku?

Na zavihku Datoteka izberemo na levi strani gumb Možnosti ter nato Prilagoditev traku. V desnem stolpcu (kot je prikazano na sliki) poiščemo napis Razvijalec ter obkljukamo kvadratek pred napisom.

Youtube.webp
image121.png

Kako ustvarimo obrazce s pomočjo kontrolnikov?

Na zavihku Razvijalec izberemo gumb Način načrtovanja ter nato izberemo enega izmed kontrolnikov na levi strani (označeni z rdečim krogcem). 

Youtube.webp
image123.png

Na spodnji sliki vidimo primer, kako izgleda, ko je gumb Način načrtovanja vklopljen in uporabljen kontrolnik vsebine obogatenega besedila.

image125.png

Na zavihku Razvijalec izberemo gumb Lastnosti, ki omogoča urejanje kontrolnika, kamor lahko vstavimo Naslov, Oznako, izberemo barvo itd.  

image127.png

Kako ustvarimo makro?

Na zavihku Razvijalec izberemo gumb Posnemi makro. Vpišemo ime makra ter izberemo ali želimo prirediti makro k gumbu ali k tipkovnici (v našem primeru k tipkovnici).

image129.png

Odpre se novo okno, kjer vpišemo želeno bližnjico na tipkovnici. Ko izvedemo dejanje, na zavihku Razvijalec izberemo gumb Ustavi snemanje.

image131.png
Predogled, tiskanje in distribucija

Predogled, tiskanje in distribucija dokumentov

Kje najdemo gumb za predogled tiskanja?

Na zavihku Datoteka izberemo na levi strani gumb Natisni. V desnem delu strani vidimo, kako bo dokument izgledal, ko bo natisnjen.

image133.png

Kako nastavimo, da se odstavek kljub prehodu na novo stran drži skupaj?

Na zavihku Postavitev se pomaknemo na razdelek Odstavek ter izberemo puščico v spodnjem desnem kotu (na sliki označeno z rdečim krogcem). Odpre se novo okno, kjer se pomaknemo na zavihek Potek besedila, ter obkljukamo kvadratek pred napisom Obdrži skupaj z naslednjim. Ko to naredimo, bodo odstavki, ki se držijo skupaj bili vedno na isti strani, vsekakor pa lahko preidemo na novo stran s prelomom strani.

image135.png
image137.png

Kako naredimo prelom strani ali prelom odseka?

Na zavihku Postavitev izberemo gumb Prelomi. Prikaže se seznam različnih možnosti tako za prelom strani kot za prelom odseka, izberemo možnosti pod razdelkom Prelomi strani, možnosti so naslednje, in sicer Stran, Stolpec in Oblivanje z besedilom. Na zavihku Postavitev izberemo gumb Prelomi. Prikaže se seznam različnih možnosti tako za prelom strani kot za prelom odseka, izberemo možnosti pod razdelkom Prelomi odseka, možnosti so naslednje, in sicer Naslednja stran, Neprekinjeno, Soda stran ter Liha stran.

image140.jpg

Kako dodamo digitalni podpis?

Na zavihku Datoteka izberemo na levi strani gumb Informacije ter nato Zaščiti dokument. Prikaže se spustni seznam, kjer izberemo možnost Dodaj digitalni podpis.

image143.jpg

Kako dokument natisnemo?

Na zavihku Datoteka izberemo na levi strani gumb Natisni ter nato ponovno Natisni.

image145.png

Kako ustvarimo PDF dokument?

Na zavihku Datoteka izberemo na levi strani gumb Izvozi ter nato dvakrat gumb Ustvari dokument PDF/XPS.

image146.png
Bližnjice

Bližnjice

image148.png
image150.png
image152.png
image154.png
bottom of page